Členství (přihláška dole na stránce)

Rádi bychom Vám nabídli členství ve Sdružení studentů stomatologie ČR. Mezi naše hlavní cíle patří pomoci studentům v jejich profesním růstu, nabídnout jim možnosti zpestření odborného i studentského života a vytvořit dobrý kolektiv budoucí generace zubních lékařů v naší zemi.

1. Členem SSS ČR se může stát každý student zubního lékařství v České republice, který o členství požádá formou vyplněné přihlášky v papírové nebo elektronické formě.
2. Ve výjimečných případech se členem může stát jiná fyzická nebo právnická osoba. V těchto případech o přijetí rozhoduje Výkonná rada.
3. Evidenci členů pořizuje místní organizace a předkládá Administrátorovi, který ji spravuje.
4. Členství je bezplatné.
5. Členové jsou povinni podílet se na prosazování zájmů a cílů SSS ČR.
6. Členové mají právo účastnit se zasedání Valné hromady a mohou být voleni do funkcí SSS ČR.
7. Členové jsou povinní respektovat Stanovy SSS ČR
8. Členství zaniká u studentů zubního lékařství 12 měsíců po ukončení studia, nebo jestliže o to sám člen požádá. Ve výjimečných případech rozhoduje o prodloužení členství Valná hromada.
Toto neplatí pro funkci Aktuálně-bývalého prezidenta, jehož členství je vázáno na dobu působení ve funkci.
9. V případě, že člen jedná v rozporu se zájmy a cíly SSS ČR, může mu být Výkonnou radou členství odejmuto. Na nejbližším jednání Valné hromady musí být toto rozhodnutí schváleno. Znovunabytí členství musí v takových případech schválit Valná hromada.

Co získáte?

Členstvím získáte spoustu nových zkušeností, přátel a zažijete spoustu zábavy. Dále získáte slevu na vstup na společenské akce a odborně-vzdělávací akce pořádané Sdružením. Jako člen máte právo účastnit se zasedání Valné hromady a být volen do funkcí SSS ČR.

Hlavní aktivity sdružení

 


Formulář přihlášky

* – povinné položky

s

Naši sponzoři