Plzeň

Univerzita Karlova

Lékařská fakulta

Husova 3
306 05
Plzeň

Email: info@lfp.cuni.cz
Telefon - ústředna: 377 593 400
Fax - ústředna: 377 593 449
Web: lfp.cuni.cz


 

O univerzitě

Lékařská fakulta UK v Plzni je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy v Praze. Byla založena dekretem prezidenta republiky dr. Edvarda Beneše roku 1945. Ze skromných začátků vyrostla plzeňská Lékařská fakulta v moderní vysokou školu, na níž již vystudovalo 7814 lékařů působících v celé republice i v zahraničí. V akademickém roce 2009/2010 studovalo na fakultě 2032 studentů, z toho 427 cizinců.

Lékařské studium je rozděleno do dvou základních studijních programů - Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. Do studijního programu Zubní lékařství jsou uchazeči přijímáni od akademického roku 2004/2005, toto studium postupně nahradilo studijní program Stomatologie. Studium Zubního lékařství trvá pět let. První dva roky lékařského studia jsou věnovány teoretickým oborům - biologii, biofyzice, anatomii, histologii, fyziologii a biochemii. Ve třetím a v části čtvrtého ročníku se studují preklinické předměty - Patologická anatomie, Patologická fyziologie, Mikrobiologie, Farmakologie a začíná klinická výuka. Nejvyšší ročníky jsou plně věnovány klinickým oborům. Na fakultě rovněž probíhá výuka v angličtině pro zahraniční studenty. Studium je ukončeno slavnostní promocí v Karolinu v Praze, kde se absolventům předávají diplomy. Absolventi Zubního lékařství získávají titul MDDr. Studenti jsou vychováváni nejen pro výkon lékařské praxe, ale seznamují se i se základy vědecké práce. V průběhu studia, zejména o letních prázdninách, mají studenti možnost absolvovat studijní pobyty a praxe v zahraničí.

 

s

Naši sponzoři