Brno

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Kamenice 753/5
625 00
Brno

Telefon: 549 49 1111
E-Mail: info@med.muni.cz
Web: www.med.muni.cz


O univerzitě

Hlavním cílem vzdělávací činnosti lékařské fakulty je příprava budoucích odborných a vědeckých pracovníků ve zdravotnictví. Fakulta poskytuje vzdělání ve studijních oborech Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, ve specializovaných bakalářských studijních oborech a v magisterském oboru Zdravotní vědy.

Studium v programu Všeobecné lékařství je šestileté, absolventi získávají akademický titul MUDr. Studium v programu Zubní lékařství je pětileté, absolventům je udělen titul MDDr.

V bakalářském studiu je možno studovat program Specializace ve zdravotnictví, obory Optika - optometrie, Výživa člověka, Fyzioterapie a Ošetřovatelství. Bakalářské studium je tříleté, obor Ošetřovatelství, který je určen pouze pro absolventy zdravotnických škol klinických oborů, je možno studovat i kombinovanou formou. Délka kombinovaného studia je 4 roky. Bakalářská studia připravují k praktickým činnostem ve zdravotnictví, přestup na lékařské programy není možný. Absolventi získávají titul Bc.

Navazující magisterské studium zdravotních věd je určeno pro absolventy bakalářského studia v oborech Optika - optometrie, Výživa člověka a Fyzioterapie. Studium je dvouleté. Absolventi obdrží titul Mgr. Vybrané přednášky je možno absolvovat také v anglickém jazyce.

V doktorských programech je možné studovat prezenčně nebo kombinovaně 22 oborů. Absolvování doktorského studijního programu je završeno získáním akademického titulu PhD.

V pedagogické oblasti jsou nadále rozvíjeny činnosti zaměřené na podpoření integrace se systémem evropských vysokých škol, studenti vyjíždějí v rámci programu Socrates/Erasmus na dlouhodobé studijní pobyty do zahraničí. Studenti mají rovněž možnost vycestovat do zahraniční v rámci prázdninových odborných praxí v zahraničních nemocnicích. Současně je věnována pozornost zajištění odpovídající kvality výuky. V klinických oborech studia lékařství je kladen důraz na rozvoj klinických dovedností a praktických postupů.

Na LF probíhá studijní program v anglickém jazyce pro zahraniční studenty, který je obsahově identický se studiem v českém jazyce.

Ve vědecko-výzkumné činnosti se týmová práce soustředila především na čtyři základní témata výzkumných záměrů z oblasti neurověd, kardiovaskulárních onemocnění, onkologie a molekulárních mechanismů nejzávažnějších chorob. Lékaři realizují řadu vědecko-výzkumných projektů, jejichž nositelskou organizací je nejen LF, ale i fakultní nemocnice. Výsledky práce jsou prezentovány zejména ve světových odborných časopisech, fakulta však vydává rovněž časopis Scripta medica v angličtině, ve kterém jsou publikovány původní vědecké práce již od 20. let. Tento časopis rozšiřuje svoji působnost. Byla vytvořena mezinárodní ediční rada a současně se časopis otevřel příspěvkům z vědeckých institucí českých i zahraničních. Výzkumné týmy LF spolupracují s řadou zahraničních pracovišť, kam jsou často vysílány na stáže.

s

Naši sponzoři