top of page
Sdružení

Sdružení

Sdružení studentů stomatologie
České republiky

Založení spolku 

7. 4. 2001

První Valná hromada

2006

Spuštění webové stránky spolku

30. 1. 2001

Březen 2002

Vznik spolkového časopisu StuDent

První International Dental Student Congress v Brně

2012

Jsme dobrovolná nezisková organizace určená pro všechny studenty oboru Zubní lékařství v ČR. Vznikli jsme na základě toho, abychom členům našeho spolku mohli umožnit zahraniční stáže a tím zpestřit jejich studium. Dnes studentům pomáháme v jejich profesním růstu a snažíme se budovat kvalifikovanou budoucí generaci zubních lékařů.

Jsme součástí International Association of Dental Students (IADS) European Dental Students' Association (EDSA), tudíž každý člen našeho sdružení se automaticky stává členem těchto světových organizací. Díky spolupráci s těmito organizacemi můžeme zprostředkovat výměnné pobyty našich i zahraničních studentů. Z těchto výměnných pobytů si student odnášÍ nejen cenné zkušenosti, ale i certifikát, kterým si může obohatit své CV. 

Ve spolupráci s Českou stomatologickou komorou pořádáme vzdělávací akce jak pro odbornou, tak širokou veřejnost, kde se snažíme šířit osvětu v oblasti ústního zdraví. Zároveň komora umožňuje 4. a 5. ročníku odebírat časopis LKS ZDARMA.

Členství v SSSČR mají všichni studenti zubního lékařství v České republice ZDARMA a nese i mnoho výhod, jako jsou například zlevněné vstupy na stomatologické akce nebo slevy na nákup dentálních potřeb. Zároveň umožňuje účast na přednáškách, workshopech a konferencích. 

Spojujeme studenty v Česku i zahraničí.

Našim členům poskytujeme příležitosti pro rozvoj v oboru.

Informujeme o aktuálním dění na dentálním trhu.

Struktura

Struktura

Naše sdružení zaštiťuje všechny členy na jednotlivých fakultách.
Sám spolek je členem mezinárodního uskupení.

obrázek-6.png

EDSA

obrázek-5.png

IADS

obrázek-7.png

SSSČR

obrázek-8.png
obrázek-9.png

JEDNOTLIVÁ MĚSTA

ČLENOVÉ A FUNKCIONÁŘI

IADS

International Association of Dental Students

obrázek-3.png

Jedná se o celosvětovou organizaci, která v současné době zastupuje přibližně 200 000 studentů. Aktuální informace jsou pravidelně přidávány na Instagram. IADS pořádá pravidelné zahraniční výjezdy, jako jsou klinické i vědecké stáže, IVP (International Voluntary Project), a zajišťuje pravidelné meetingy.

EDSA

European Dental Students' Association

Jedná se evropskou organizaci, která momentálně zastupuje 182 fakult ve 33 různých zemích. Aktuální informace naleznete vždy na Instagramu. EDSA organizuje zahraniční výjezdy, jako jsou EVP (European Visiting Programme), Summer camp (+ Winter camp), a pořádá i pravidelné meetingy.

obrázek.jpeg
obrázek-3.png
obrázek-10.png
Struktura
Funkcionáři
Členství
Alumni

Funkcionáři

Funkcionáři

Výkonná rada

Výkonná rada řídí činnost spolku SSSČR, je tvořena 7 členy. Součástí vedení jsou jak lokální, tak i národní funkcionáři, kteří zastupují jednotlivá města při hlasování.

Kristýna Šťastná

Prezident

DSC02794_edited.jpg

Prezident 

 • reprezentuje SSSČR v České republice i v zahraničí 

 • spolupracuje s Českou stomatologickou komorou 

 • podílí se na vedení výkonné rady, řídí její činnost a podle potřeb ji koordinuje

 • svolává zasedání Valné hromady a výkonné rady

 • předkládá Valné hromadě zprávu o činnosti výkonné rady

Univerzita Karlova, Plzeň

Václav Kheil

1. Viceprezident

IMG_3466.JPG

1. Viceprezident

 • reprezentuje SSSČR v České republice i v zahraničí

 • spolu s prezidentem předkládá Valné hromadě zprávu o činnosti výkonné rady

 • je statutárním zástupcem SSSČR

Univerzita Karlova, Plzeň

Eliška Jandová

2. Viceprezident

DSC02871.jpg

2. Viceprezident

 • reprezentuje spolu s prezidentem SSSČR v České republice i v zahraničí

 • zodpovídá za vztahy s institucemi a osobami, které rozhodují o vzdělávání budoucích zubních lékařů

 • podílí se spolu s členy výkonné rady na jednání se sponzory

 • je statutárním zástupcem SSSČR

Masarykova univerzita, Brno

Natálie Šťastná

Hospodář

DSC02885.jpg

Hospodář

 • je zodpovědný za vedení účetnictví

 • podává na zasedání výkonné rady aktuální informace o finančním stavu

 • předkládá Valné hromadě návrh rozpočtu a účetní uzávěrku hospodaření

 • je statutárním zástupcem SSSČR

Masarykova Univerzita, Brno

Marie Svatošová

Administrátor

DSC02750.jpg

Administrátor

 • přijímá a eviduje nové členy

 • organizuje akci na Vlnách Listerine

 • vypracovává zápis z valné hromady

Univerzita Karlova, Plzeň

Libuše Čermáková

NEO - National exchange officer

DSC02874.jpg

NEO - National exchange officer

 • reprezentuje SSSČR jako delegát IADS

 • spolupracuje s místními koordinátory stáží

 • odpovídá za organizaci  a administrativu výměnných pobytů

Univerzita Masarykova, Brno

Zuzana Kadlečíková

Bývalý prezident

DSC02783.jpg

Bývalý prezident

 • reprezentuje SSSČR v České republice i v zahraničí

 • je pouze pasivním členem

 • jeho povinností je účastnit se Valných hromad, pomáhat výkonné radě, pokud je o pomoc požádán

Univerzita Karlova, Plzeň

Alumni

Alumni

Těmto členům za jejich odvedenou práci bylo uděleno doživotní členství. 

Alice Lázničková.jpeg

Alice Lázničková

LEO (2018-2021)

Gabriela Horáková.jpg

Gabriela Horáková

LEO (2018-2021)

Václav Volf.jpg

Václav Volf

Administrátor (2019-2021)

avatar 96

Ján Stáňo

LEO, 1. viceprezident 

Peter Lariš.jpg

Peter Lariš

NPO (2018-2021)

Zuzana Kadlečíková.jpg

Zuzana Kadlečíková

Prezidentka  (2019-2022)

DSC02798.jpg

Jana Havlová

Hospodářka  (2020-2024)

Ostatní funkcionáři

Další důležití funkcionáři, kteří se podílí zejména na technickém fungování spolku.

IMG_5430.jpeg

Helena Khollová

Webmaster

Webmaster

 • zajišťuje funkčnost webových stránek

 • zaštiťuje tým pro správu sociálních sítí pro prezentaci spolků a sdílení aktualit

 • udržuje technické zázemí spolku, komunikační a plánovací kanály

Univerzita Karlova, Plzeň

DSC02764.jpg

Romana Šálková

Editor

Editor

 • vytváří grafické materiály

 • tvorba časopisu

 • spravuje sociální sítě:

  • Instagram​

  • Facebook​​

Univerzita Karlova, Plzeň

DSC02884.jpg

Natálie Šťastná

Fundraiser

Fundraiser

 • oslovuje nové firmy a shání nové spolupráce

 • informuje členy o aktuálních workshopech, přednáškách, pracovních nabídkách  a stážích

Masarykova Univerzita, Brno

Členství

Členství

Rádi bychom Vám nabídli členství ve Sdružení studentů stomatologie ČR. Našim hlavním cílem je pomáhat studentům v jejich profesním růstu. Nabídnout jim možnosti zpestření odborného i studentského života a vytvořit dobrý kolektiv budoucí generace zubních lékařů v naší zemi.

Informace o členství

STANOVY

1. Členem SSSČR se může stát každý student zubního lékařství v České republice.
2. Členství je ZDARMA.
3. Členové mají právo účastnit se zasedání Valné hromady a mohou být voleni do funkcí SSSČR.
4. Členství zaniká u studentů zubního lékařství až 12 měsíců po ukončení studia.
5. Při přerušení, prodloužení studia nebo změně jména vyplňte prosím znova formulář "staň se členem".
 

nové vědomosti a zkušenosti

workshopy zdarma

vstupy na odborné, vzdělávací a společenské akce

možnost stát se funkcionářem 

možnost účasti na zasedání Valné hromady

bottom of page