top of page

Možnosti financování

Na každé fakultě si můžete zažádat o finanční podporu.
Pokud budete mít jakékoliv další dotazy nebo budete potřebovat poradit, neváhejte kontaktovat místního LEO.


 
 
 
 

 

KARLOVA UNIVERZITA

dspace.cuni.png
UKHK.jpg
UK plzeň.png

O příspěvek na stáž se dá zažádat na portálu IS Věda Karlovy univerzity (modul “PAS - projekty a soutěže”).

Jsou dvě možnosti:

1. Fond mobility je určen spíše pro delší pobyty na zahraniční univerzitě (jeden až dva semestry), a dál např. pro vědecké a výzkumné pobyty. Jsou 2 kola, ve kterých se může podat žádost o příspěvek (září-říjen a únor-březen). K žádosti je nutné přiložit vypsané dokumenty a po příjezdu vyplnit závěrečnou zprávu.

2. POINT je určen pro kratší pobyty maximálně do 3 týdnů, výjezdy na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů), studentské konference. Žádost lze podat dvakrát ročně, v dubnu (jarní kolo) a v listopadu (podzimní kolo) a je nutné přiložit všechny potřebné dokumenty, většinou jen motivační dopis a program stáže.
 

Žádosti lze podat vždy jen na pobyty, které teprve proběhnou (ne zpětně).
Rozhodnutí o stipendiu získáte asi měsíc po dead line.
 
 
Po příjezdu je vždy nutné vyplnit závěrečnou zprávu, formulář se nachází ve vašem projektu ve složce “Pravidla”
 

Otázky – Kontakt

Více informací na https://cuni.cz/UK-41.html, https://is.cuni.cz/veda

Při jakýchkoli nejasnostech kontaktujte

 

MASARYKOVA UNIVERZITA

logo-muni-med-cmyk.png

O příspěvek na stáž se dá zažádat na portálu Centrum zahraniční spolupráce MUNI.

 

Jedná se o Speciální grant CZS pro krátkodobé pobyty.

Grant podporuje výjezdy do jakékoliv země světa s trváním do 30 dnů (včetně).

Přihláška se podává elektronicky před pobytem a musí obsahovat dané přílohy. Je nutné si zkontrolovat datum uzávěrky přihlášek a do té doby ji odevzdat.

Student bude o výsledku vyrozuměn e-mailem.

Výše finanční podpory závisí na délce trvání, lokalitě a typu pobytu.

 

Otázky – Kontakt

Více informací na Speciální grant pro krátkodobé pobyty (muni.cz)

Při jakýchkoli nejasnostech kontaktujte

 

UNIVERZITA PALACKÉHO

upol_edited.jpg

Erasmus+

  • stáže s minimální délkou 60 dnů (praktické stáže)

  • stáže s minimální délkou 3 měsíce (studijní pobyty), do zemí EU a přidružených

  • https://cfic.upol.cz/erasmus/staze/

  • průběžné uzávěrky podle data stáže. (Pro letní stáže to je 31.3.)


Ostatní

  • stáž trvající mezi 30-60 dní

    • kam spadá hlavně stáž na partnerské zubní klinice v Eastbourne, finance jdou z mimořádného stipendia Fakulty 

  • stáž trvající méně než 30 dní

    • Fakulta  přerozdělí zbytek nevypotřebovaných pěnez z delších stáží (například naše 10-14denní stáže

uspořádané přes IADS).

 

U fakultních stipendií bývalo vyhrazeno celkem 150 tisíc Kč. S tím, že těm, kdo byli vybráni a realizovali stáž v Eastbourne, je alokováno každému 15 tisíc Kč a zbytek se buď rozdělí mezi další stážisty s pobytem 30-60 dní, pokud nějací takoví byli, nebo se otevře dodatečná výzva a rozdělí se to mezi žadatele, kteří byli na kratších stážích (10-14 dní).

Poznámky
Přidělení peněz není automatické. Vždy je třeba o tu či onu finanční podporu požádat.

Podle SZŘ UP má student povinnost své výjezdy nahlásit studijnímu oddělení Fakulty. Výjezdy delší než 14 dní musí
být v evidenci STAG. Výjezdy prosím nahlašujte včas (tj. před jejich započetím) referentce pro zahraniční vztahy LF, tj. Ing. Petře Nakladalové (petra.nakladalova@upol.cz).

Bez nahlášení nebude mobilita zaevidována ve STAGu, a tudíž se neobjeví ani na Dodatku k diplomu.

Otázky – Kontakt
Odkaz na oficiální stránku Fakulty pro mobility: https://www.lf.upol.cz/studenti/zahranicni-mobility/
Při jakýchkoli nejasnostech kontaktujte

bottom of page