Zánět dásní

Zdravá dáseň je růžová, může na ní být patrno drobné ďolíčkování a při lehkém dráždění (párátkem) ani při čištění zubů nekrvácí. Oproti tomu dáseň zánětlivá je červená až rudá, oteklá, zvětšená, napuchlá a při čištění nám může krvácet.

Zánět je způsoben zubním plakem přítomným ve žlábku kolem zubu a na krčku. Plak (zejména starší) se hemží bakteriemi. V hloubce starého plaku, či ve žlábku dásně žijí zpravidla nerušeně bakterie mnohem škodlivější pro naše dásně. A právě s těmito bakteriemi svádí náš organismus nelítostný boj. Reakcí našeho těla na bakteriální dráždění je větší prokrvení daného místa (dásně), otok a zčervenání.

Pokud nepomůžeme našemu tělu zbavit se plaku a bakteríí u dásně, můžeme očekávat následky ve formě kamene, zápachu z úst, viklání zubů a parodontózy.´

 

Lze usilovat o zdravé zuby bez ohledu na hygienu dutiny ústní jako celku? ´

 

Zánět dásní - jak ho léčit a jak mu předcházet

Zánět dásní (gingivitida) patří spolu s parodontitidou mezi zánětlivá onemocnění parodontu1, tedy tkání, které upevňují zub v zubním lůžku2. Zatímco gingivitida nevede k hlubšímu postižení tkání parodontu1 a reverzibilně postihuje pouze dásně, parodontitida je již závažným onemocněním, které je charakterizováno ireverzibilní destrukcí všech tkání parodontu (dásně -gingivy, zubního cementu, alveolární kosti a závěsných parodontálních vazů)3. Zánět postupně přestupuje z měkkých tkání dásně na alveolární kost, kterou rozrušuje spolu s parodontálními vazy, upevňujícími zub ke kosti, což vede ke ztrátě attachmentu (upevnění zubu v čelisti) a ke vzniku postupně se prohlubujících parodontálních chobotů. Objevuje se viklavost zubů, tvoří se mezi nimi mezery (tremata) a může docházet až ke ztrátě zubů3. Gingivitida a parodontitida jsou pokračováním stejného zánětlivého onemocnění4 a zhruba polovina neléčených gingivitid se postupně přemění na parodontitidu5.
Pro úspěšnou léčbu je proto třeba co nejčasnější stanovení diagnózy, kdy je terapie onemocnění relativně snadná, rychlá a levná5. Zánětlivé onemocnění parodontu je tichá nemoc6, která se obvykle nevyznačuje výraznou bolestivostí. Nebolestivé zánětlivé změny se ale demonstrují velmi časně např. zarudnutím a otokem dásní, dominujícím symptomem je krvácení dásní, které se objevuje při čištění chrupu, při jídle a někdy spontánně i přes noc5. Krvácení dásní by mělo vždy vzbudit pozornost6, protože signalizuje, že již probíhá zánět doprovázející gingivitidu nebo parodontitidu5. Pacienti by proto měli vyhledat pomoc odborníka, který zjistí, jak závažně je parodont postižený a jaký bude postup léčby5.
Hlavním etiologickým faktorem obou zánětlivých onemocnění jsou bakterie zubního plaku7. Za onemocnění parodontu jsou odpovědné určité druhy mikroorganizmů tzv. parodontální patogeny1, které se mohou v malých množstvích vyskytovat i u klinicky zdravého parodontu8. K onemocnění dochází v závislosti na kvantitativní (množství) a kvalitativní (virulenci) přítomnosti parodontálních patogenů v zubním plaku a na obranyschopnosti hostitele1. Porušená rovnováha mezi mikroorganizmy zubního plaku a imunologickou reakcí, která se v tkáni rozvíjí jako odpověď na působení parodontopatogenních baktérií zubníbního plaku9, vede ke kaskádě pochodů na buněčné i molekulární úrovni10, které spolu se škodlivými produkty parodontálních patogenů (enzymy, metabolity, toxiny)11 způsobují destrukci parodontálních tkání10. Pro rozvoj onemocnění jsou však podstatné i mikroorganizmy nepatogenní, které patogenům vytvářejí vhodné životní prostředí11. V případě nepřítomnosti zubního plaku nedochází ke vzniku gingivitidy s následným možným vznikem parodonditidy1.
Důležitá je skutečnost, že jediné co můžeme ovlivnit, je přítomnost mikroorganizmů, tedy mikrobiálního zubního plaku3. Proto se prevence a léčba zaměřuje právě na jeho potlačení1. Je opakovaně prokázáno, že zánět vzniklý nahromaděným zubním plakem se dá léčit jeho systematickým odstraňováním5. Nejpodstatnějším článkem v léčbě i prevenci plakem indukovaných onemocnění parodontu je tedy zavedení a pravidelné dodržování správné ústní hygieny, která při mírnějších formách postižení zcela postačuje1.

Tento požadavek se zdá být až triviální, jednoduchý a samozřejmý. Každý pacient je přesvědčen, že si čistí chrup tak, že lépe to již ani nejde. Opak je ale pravdou3. Proto je důležité, aby pacient navštívil zubního lékaře nebo dentální hygienistku, která ho instruuje, jak správně pečovat o dutinu ústní a případně mu odborně odstraní zubní plak či zubní kámen.
Správná ústní hygiena zahrnuje jak mechanické čištění (zubní kartáček, mezizubní kartáčky a dentální nitě), tak proplachování úst účinnou antimikrobiální ústní vodou12. Mechanické čištění zubů a mezizubních prostor je velice důležité, protože rozrušuje zubní plak, nedokáže však významněji ovlivnit ani množství, ani aktivitu mikroorganizmů přítomných v zubním plaku13. Právě tuto funkci plní účinné antibakteriální ústní vody13, které navíc fungují jako „prodloužený zubní kartáček" a účinkují i v místech nevhodných nebo nedostupných pro mechanické čištění. Všem přísným nárokům na pravidelné a dlouhodobé používání plně vyhovují účinné antibakteriální ústní vody LISTERINE®, jejichž tradice sahá až do roku 187914. Více než 50 let výzkumů dává ústním vodám LISTERINE® kredit nejvíce používané a nejrozsáhleji studované značky mezi všemi ústními vodami14,15. V druhé polovině roku 2014 přichází společnost Johnson & Johnson s novinkou - ústní vodou LISTERINE® PROFESSIONAL GUM THERAPY s klinicky ověřeným účinkem pro léčbu a prevenci zánětu dásní16.
Účinek ústní vody LISTERINE® PROFESSIONAL GUM THERAPY je založen na fyzikálním mechanizmu působení složky LAE (Ethyl-lauryol-arginát-hydrochlorid). LAE vytváří na pelikule (tenká vrstva, kterou vytváří na povrchu očištěného zubu slinné proteiny a která je postupně osídlována mikroorganismy zubního plaku) ochrannou antistatickou vrstvu. Ta brání přilnutí baktérií k pelikulárním proteinům, narušuje tvorbu a vyzrávání zubního plaku a tím léčí zánět dásní a zabraňuje jeho vzniku. Je klinicky doloženo, že již po 4 týdnech používání ústní vody LISTERINE® PROFESSIONAL GUM THERAPY došlo k redukci tvorby zubního plaku o více než 42 % a krvácení dásní se snížilo o více než polovinu16. Ústní voda LISTERINE® PROFESSIONAL GUM THERAPY navíc nezpůsobuje zabarvení zubů17 a je velmi dobře tolerována16. Může být tedy používána dlouhodobě, nejen k léčbě zánětu dásní, ale i k prevenci recidivy onemocnění.
Použitá literatura:
1. Starosta M: Parodontopatie - současný pohled na etiologie a terapeutické možnosti. Lékařské listy. 2010; 59 (22): 29-31
2. Dřízhal I: Parodontitida - onemocnění ohrožující chrup. Med Pro Praxi 2007; 4(9): 358-360
3. Dřízhal I: Klinické poznámky k problematice parodontitidy. Prakt. Lékáren. 2008; 4(1): 30-35, www.praktickelekarenstvi.cz
4. Group B consensus report of the fifth European Workshop in Periodontology
5. Dřízhal I, Prouzová K, Úlehlová J: Parodontitida - jak ji poznat a léčit. Prakt. Lékáren. 2012; 8(4): 164-166, www.praktickelekarenstvi.cz
6. Chapple: Something red, something new. Dentistry www.dentistty.co.uk, 2013 Nov, 16.
7. Ranney RR, Debski BF, Tew JG: Pathogenesis of gingivitis and periodontal disease in children and young adults. Pediatric dentistry. 1989; 3 (Special Issue): 89-100
8. Vašků A, Izakovičová Hollá L, Gaillyová R: Genetika v zubním lékařství. s. 33, http.//www.med.muni.cz/patfyz/gzl.pdf
9. Bártová J: Co imunologie přinesla ve stomatologii. Zdravá rodina. 1999 září; 9(99): 6-7,
http://www.zdrava-rodina.cz/zr/09_99/zr999_4.htm
10. Pokorný Z.: Mikrobiální analýza parodontitid - doktorandská disertační práce: Úvod. Olomouc 2012, Lékařská fakulta univerzity palackého v Olomouci, 4, http://theses.cz/id/x41ri7/Disertan_prce.txt
11. Kovalová E, Klamárová T, Muller A.: Orálná hygiena IV.: Príčiny ochorení parodontu, etiológia parodontopatií,
Prešov 2014, Vydavatelstvo Prešovskej univerzity; 194 -197, ISBN 978-80-555-0567-1
12. Thomas JG, Nakaishi LA: Managing complexity of a dynamic biofilm. JADA, 2006 Nov; (137):10S-15S
13. Tolentino Ede S, Chinellato LE, Tarzia O: Saliva and tongue coating pH before and after use of mouthwashes and relationship with parameters of halitosis. J Appl Oral Sci, 2011 Apr; 19(2):90-4
14. Fine DH: Listerine: past, present and future - a test of Thyme. J Dent, 2010 Jun; (suppl):16S-21S
15. http://www.listerine.com/products/cool-mint-antiseptic-mouthwash
16. Determination of anti- plaque and anti-gingivis afficacy of the experimental mouth rinse following baseline oral prophylaxis: A four week - LAEBBA0001
17. Determination of anti-plaque and anti-gingivitis efficacy of three experimental mouth rinses following a basiline oral prophylaxis. A four week study - UNKPLT0006
MAT/900/09/2014

Partneři projektu