top of page
similing Team

Summer camp

EDSA summer camp je týdenní pobyt u moře. Styl tohoto výjezdu je podobný EVP, ale programem uvolněnější. Jedná se o skvělou příležitost strávit letní dovolenou s ostatními studenty z různých zemí Evropy a navázat nové kontakty a přátelství. Během pobytu nejsou účastníci ochuzeni ani o několik zajímavých workshopů a přednášek a poznávání dané lokality.

Cena 

Poplatek bývá cca 400-450 € a zahrnuje ubytování, stravu, veškerý společenský program a workshopy.

Přihlášení

Pokud by tě lákalo se Summer campu zúčastnit, doporučujeme sledovat náš Kalendář zde na webu - sekce Zahraničí a především pak Instagramy @edsaweb a profil konkrétního Summer campu.

bottom of page