Struktura zubu

Každý jsme jiný, a proto i náš chrup se nepatrně liší od ostatních. Základní struktura zubu je však téměř shodná. U člověka se po narození prořezávají nejprve zuby dočasné a od školního věku jsou postupně nahrazovány zuby stálými.

Dočasný chrup: 20 zubů - 8 řezáků, 4 špičáky, 8 stoliček
Stálý chrup: 28 (32) zubů - 8 řezáků, 4 špičáky, 8 třenových zubů, 8 (12) stoliček - zálěží, zda se vyvinuly třetí stoličky, tzv. zuby moudrosti, či nikoliv
Toto schéma ovšem není pravidlem, často se setkáváme se situací, kdy některé zuby chybí nebo naopak přebývají.

Anatomické části zubu

Na zubu rozeznáváme tři části: korunku, krček a kořen.

Korunka je viditelná v ústech a končí v místě přechodu skloviny v zubní cement.
Místo přechodu těchto tkání se nazývá krček.
Kořen zubu je pokryt zubním cementem, jenž může být viditelný u starších lidí a při ústupu dásní.

Vnitřní struktura zubu

Každý zub se skládá ze 4 základních vrstev: skloviny, zuboviny, zubní dřeňe a zubního cementu.

Sklovina

Sklovina je nejtvrdší tkáň v lidském těle. Obsahuje 93-98 % anorganických látek, díky kterým je také tak pevná. Hlavními složkami jsou vápník, fosfor, uhličitany, hořčík a sodík. Sklovinu si můžeme představit jako soubor šestihraných krystalků, které jsou tvořeny především vápníkem a fosforem. Mezi krystalky jsou nepatrné mezery, jimiž prochází některé bakterie, pigmenty a cukry ze stravy, ale i ionty jako je fluor, který sklovinu posiluje.
Tato povrchová vrstva představuje ochranu zubu před mechanickým opotřebováním a kyselými produkty zubního plaku, které způsobují zubní kaz. Tato ochrana však není neomezená a my se o sklovinu musíme starat.

Zubovina (Dentin)

Zubovina zaujímá největší část zubu. V korunkové části je kryta sklovinou a v kořenové části ji pokrývá zubní cement. Je o něco měkčí než sklovina, a proto i méně odolná. Dostane-li se zubní kaz do zuboviny, šíří se pak mnohem rychleji.
Skládá se z drobných kanálků (tubulů), které představují přímé spojení se zubní dření. Pokud dojde k odhalení těchto kanálků, jako tomu je například u tzv. odhalených krčků, pohyb tekutiny, která se v nich nachází, dráždí nervová spojení v zubní dření, a my pak cítíme bolest.

Zubní dřeň

Jedná se o vazivovou tkáň, která je protkána bohatou sítí krevních cév a nervů. Je gelovité konzistence, v níž se vyskytují kolagenní, elastická vlákna, vazivové buňky a další organické struktury. Dřeň se nachází v rozsahu zubní korunky a zubního kořene.

Zubní cement

Svoji strukturou připomíná kost, ale chybí mu krevní zásobení, jako tomu je u kosti. Pokrývá zub v rozsahu zubního kořene a je součástí tzv. závěsného aparátu zubu (viz.dále).Ve většině případů cement přímo nasedá na sklovinu, vzácněji se jí pouze dotýká či s na ni vůbec nenavazuje, toto místo je pak rizikovým pro vznik zubního kazu.

Závěsný aparát zubu (Parodont)

Parodont je tkáň, která obklopuje zub a upevňuje jej v zubním lůžku. Je tvořen čtyřmi částmi: dásní, kostí, cementem a ozubicí = periodontium.
Ozubice obsahuje velké množství vláken, které se upínají v zubním cementu na straně jedné a v kosti na straně druhé. Tím vyplňují štěrbinu mezi kostí a zubem a fixují pozici zubu. Chrání zub a jeho vnitřní prostředí před průnikem nečistot, škodlivin a bakterií.

Zdroje

Partneři projektu