Slovenský Spolok Študentov Zubného Lekárstva

ssszl

Sme občianske združenie pôsobiace na území Slovenskej republiky, ktoré združuje študentov zubného lekárstva. V súčasnosti máme viac ako 300členov. Sme členom European Dental Students Association a International Association of Dental Students. Naša činnosť je rozdelená do viacerých oblastí. Prvou je organizovanie odborných akcií, prednášok a workshopov, zameraných na zvyšovanie teoretických znalostí a praktických zručností študentov zubného lekárstva. Veľmi významnou stránkou nášho pôsobenia je pravidelné organizovanie a zapájanie sa do preventívnych projektov a podujatí, za účelom zlepšenia úrovne ústnej hygieny na Slovensku. V neposlednom rade sú to spoločenské akcie pre študentov s cieľom zlepšovania vzájomných vzťahov a utužovania kolektívov.

Více ...

 

s

Naši sponzoři