Kdo jsme a co děláme

Sdružení studentů stomatologie České republiky (SSSČR) je dobrovolná nezisková organizace. Spolek je určen pro všechny studenty oborů Zubní lékařství a Stomatologie v rámci celé České republiky. Smyslem založení v roce 2000 byla snaha zajistit studentům možnost zahraničních stáží. Současným cílem je pomoci studentům v jejich profesním růstu, nabídnout jim možnost zpestření odborného i studentského života a snaha vytvořit dobrý kolektiv budoucí generace zubních lékařů v naší zemi.

Dnes jsme členy International Association of Dental Students (IADS), přes které organizujeme výměnné pobyty našich a zahraničních studentů. Díky tomu může každý náš člen odjet na zahraniční stáž. IADS mu pak vystaví certifikát o praxi. V rámci Mezinárodního sdružení studentů zubního lékařství IADS (International Association of Dental Students) byla v roce 1993 ustanovena stálá komise pro výzkum a vzdělávání SCORE (The Standing Committee on Research and Education). Úlohou SCORE je podporovat rozvoj klinických, teoretických a výzkumných schopností studentů zubního lékařství. Nyní naše organizace dává studentům jedinečnou šanci podílet se na samotném výzkumu, a to díky mezinárodním vědeckým stážím organizovaným v rámci IDRP (International Dental Research Program). Do tohoto programu je nyní zapojeno 14 zemí s jedinečnými výzkumnými projekty. IDRP funguje stejně jako ostatní výměnné pobyty na základě bilaterální dohody. Studenti, kteří budou mít možnost podílet se na projektu, budou vybráni podle svých schopností vedoucím samotného projektu. Vedení celého programu a hladký průběh stáží má na starost tým National Scientific Officers a Local Scientific Officers.
SSSČR se snaží zastupovat zájmy studentů u odborné i laické veřejnosti. Spolupracujeme s Českou stomatologickou komorou. Pro naše členy organizujeme vzdělávací akce, kde dbáme na to, aby si mohli prakticky vyzkoušet nové materiály či postupy. Dále se snažíme studentům zprostředkovat zvýhodněné vstupy na semináře a přednášky pořádané jinými organizacemi, například Pražské dentální dny.


Také se snažíme předávat své zkušenosti a znalosti dál, a proto se účastníme preventivních programů, jako jsou Dental Alarm nebo Ve zdravé ČR zdravý zub. V neposlední řadě je naší milou povinností pořádání společenských akcí, jako je Zubařské mecheche, drakiáda, voda nebo Stomatologický ples.


Sdružení každý semestr vydává studentský časopis StuDent, který vychází v nákladu 1300 výtisků a je distribuován všem členům zdarma. Tento časopis obsahuje odborné články, aktuality, pozvánky na odborné akce a příspěvky o zahraničních stážích.

s

Naši sponzoři