O časopise

StuDent je oficiální časopis SSSČR, který je zdarma distribuován všem studentů zubního lékařství v České republice. Časopis vychází dvakrát ročně v nákladu 1300 výtisků.

Najdete v něm

Na grafickém provedení, sazbě a tisku dlouhodobě spolupracujeme s brněnskou firmou Kuzkuz. Najít ho můžete buď v tištěné verzi na všech lékařských fakultách v České republice (u LEO) nebo v elektronické verzi na těchto webových stránkách. Časopis slouží zejména jako souhrn našich aktivit a pro prezentaci SSSČR. Časopis sestavují studenti zubního lékařství.

 

Sponzoři časopisu