International Dental Student Congress 2013

Ve dnech 21.3 až 24.3. 2013 se v prostorách Kampusu Masarykovy univerzity uskutečnil druhý Mezinárodní zubařský studentský kongres určený pro studenty zubního lékařství z celého světa.

Celý kongres probíhal pod záštitou proděkanů pro zubní lékařství, a to za LF MU prof. MUDr. Jiřího Vaňka, CSc., LF UK Plzeň doc. MUDr. Antonín Zicha,CSc., LF UK HK doc. MUDr. Radovana Slezáka, CSc., LF UPOL doc. MUDr. Miloše Špidlena, Ph.D., rektora Masarykovy univerzity Doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., děkana prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc., pod osobní záštitou prezidenta České stomatologické komory MUDr. Pavla Chrze, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr.Michala Haška a primátora města Brna Bc. Romana Onderky, MBA., jejichž podpory si velmi vážíme.

Hlavním cílem tohoto projektu bylo spojit studenty z celého světa a nabídnout jim nové znalosti a zkušenosti. Studenti si mohli prakticky vyzkoušet práci s novými materiály a moderní postupy. Kromě odborné části byla pro studenty připravena i část společenská, která se nesla v duchu představení České republiky a Brna - našich tradic, českých výrobků a brněnských památek.

Odborný program se skládal z workshopů a přednášek v podání uznávaných odborníků jako např. doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., MUDr. Daniel Černý, MUDr. Tomáš Čáslava, Ph.D., MUDr. Katarína Cyprichová, Prof. Dr. Renato De Toledo Leonardo (Brazílie), Dr. Hytham Abdel-Aziz (Alexandria university,Egypt), Tomaž Spindler MD, DMD (Slovinsko).
Obsah přednášek zahrnul většinu témat moderní stomatologie, jako jsou endodoncie, implantologie, problematika kompozitních materiálů, endodoncie v dočasném chrupu, komunikace s pacientem, chirurgické šití, management v ZL.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem účastnícím se lektorům a především členům organizačního výboru, bez kterých by se kongres nemohl vůbec uskutečnit.

Odborný program

Přednášející

Lecture Contest

Společenský porgram

Partneři

Sponzoři

Partneři kongresu