Informace o bankovním kontu

Sdružení studentů stomatologie České Republiky
Děkanát LF UK v Plzni, Husova 3, 306 05 Plzeň

číslo účtu: 248692370 / 0300

Partneři kongresu