Hradec Králové

Univerzita Karlova

Lékařská fakulta v Hradci Králové

poštovní přihrádka 38
Šimkova 870
Hradec Králové 1
500 38

E-mail: studijni@lfhk.cuni.cz
Web: http://lfhk.cuni.cz/


O univerzitě

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové poskytuje vzdělání v bakalářském i magisterském studiu. V magisterském směru jde o šestiletý obor Všeobecné lékařství zakončené titulem MUDr. a o pět let trvající směr Zubní lékařství se ziskem titulu MDDr.

Do prvních ročníků je každoročně přijímáno 35 až 40 studentů. Přijímací zkoušky jsou poměrně náročné, ale není třeba se jich bát. Skládají se z testu z biologie, chemie, fyziky a somatologie se základní znalostí latinské lékařské terminologie v rozsahu gymnaziálního vzdělání. Kromě bodového zisku jsou započítávány i bodové bonusy za umístění v některých oborech celostátního kola SOČ, jazykové certifikáty a výsledky přírodovědných celostátních olympiád. Počty přijímaných pro daný rok a podmínky přijímacího řízení stanovuje fakulta každý rok.

Výuka teoretických předmětů se odehrává v budově teoretických ústavů a sídle děkanátu v Šimkově ulici v samém centru Hradce Králové. Převážná část výuky zubařských předmětů probíhá na stomatologické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Rovněž klinické obory se téměř výhradně odehrávají ve fakultní nemocnici.

Královéhradecká fakultní nemocnice patří mezi největší nemocnice v ČR. Vybavení jednotlivých pracovišť je díky rozsáhlým rekonstrukcím a nové výstavbě posledních let velmi moderní a příjemné jak pro pacienty, tak pro pracovníky a studenty. Rovněž stomatologická klinika prošla před několika lety kompletní rekonstrukcí, včetně výstavby nové fantomové laboratoře. Nemocnice se pravidelně umisťuje na špičce hodnocení kvality zdravotní péče. V nejbližších letech je plánována výstavba nového kampusu společného pro lékařskou a farmaceutickou fakultu a vytvoření biomedicínského centra zaměřeného na aplikovaný výzkum. Celý nový areál by měl být propojen s fakultní nemocnicí a stát se nejmodernější lékařskou fakultou.

Kromě fakultní nemocnice, která studentům poskytuje vynikající zázemí, je velkou devizou studia na LF v Hradci Králové také přátelská atmosféra daná téměř rodinnou velikostí školy.

Studenti jsou ubytování na kolejích Na Kotli umístěných asi deset minut pěšky od nemocnice a s přímým trolejbusovým spojením k budově teoretických ústavů. Zejména zahraniční studenti jsou pak ubytování v kolejích v Palachově ulici. Samozřejmostí na kolejích je kopírovací centrum a klubové zázemí včetně sportovního. Mnoho studentů také využívá ubytování na privátě.

Většinu doporučené studijní literatury dostane student v nově zrekonstruované lékařské knihovně Na Hradě ležící v historickém centru města, asi pět minut chůze od budovy fakulty.

Díky malému počtu studujících jsou často pořádány akce, kde se mohou doslova všichni poznat. Tradicí je vítání prváků, půlení, sportovní akce nebo turistické výlety v královéhradeckém kraji. Zubaři jsou rovněž v intenzivním kontaktu se zahraniční paralelkou studující v angličtině, se kterými dohromady pracují během klinických praktik, což představuje dobrou příležitost procvičit si běžnou i odbornou angličtinu.

Pro podrobnější informace kontaktujte hradecké zástupce SSS ČR.

s

Naši sponzoři