Historie zdravého zubu

Projekt byl poprvé představen na světlo světa v roce 2007, zásluhou (tehdy ještě studentem) MUDr. Janem Vokurkou. Založení tohoto projektu mělo hned několik důvodů:

Zaprvé, je potřebné umožnit studentům potkávat své budoucí pacienty a navyknout si na způsoby, jak nejlépe předávat informace o ústní hygieně, jak se zbavit studu a nejistoty při komunikaci s občany všech věkových kategorií.

Zadruhé, studenti podstupují před invazí našich ulic pečlivou přípravu, která prohloubí jejich znalosti. Setkají se se specialisty, kteří je vybaví novými informacemi. Diskutují o možnostech orální hygieny a zamyslí se nad způsobem a obsahem doporučení, které budou předávat svým budoucím pacientům.

Zatřetí, lidé, kteří se zastaví a budou naslouchat radám studentů si odnesou znalosti, které mohou zlepšit stav jejich zdraví a vyhnout se nepříjemným komplikacím.

A začtvrté, události takovéhoto charakteru přilákají média, která zviditelní a zdůrazní význam správné ústní hygieny pro veřejnost.

Toto byly hlavní důvody k uskutečnění projektu "Ve zdravé ČR, zdravý zub". Již od prvního roku se projekt výrazně posunul vpřed a umožnil rozšíření se do dalších zemí.

 

Partneři projektu