Těhotenství je velice specifické období života žen. Je spojeno s velkým očekáváním a radostí, ale i se spoustou starostí a stresu. Cílem tohoto projektu je ovšem jen velice úzká problematika těhotenství, která ovšem může být velice důležitá pro budoucí zdraví žen rodiček a jejich dětí.

Orální zdraví je často v období těhotenství opomíjeno, ale přitom právě v tomto období je velice důležité svědomité provádění orální hygieny.


Onemocnění dutiny ústní v těhotenství

A) Zubní kaz
B) Zánět dásní
C) Parodontitida

Je nutné zdůraznit, že všechy 3 zmíněné choroby jsou infekční onemocnění způsobené mikroorganismy zubního plaku a jejich produkty.

Zubní plak je složitá struktura bakterií, která lpí na povrchu zubů a nelze odstranit oplachem (vodou ani ústními vodami). Odstraňování zubního plaku je účelem naší každodenní hygieny a jeho odstranění je možné docílit pouze mechanickými prostředky, tedy správnou technikou čištění zubními kartáčky.

Plak se začíná opět tvořit na površích zubů prakticky ihned po očištění. Nicméně jeho škodlivost narůstá s jeho vyzrálostí, tj. stářím. Plak se stává velice škodlivým již po dvou dnech setrvávání na zubech.

Zubní plak se možné velmi dobře vizualizovat některými barvivy.d

Jeho nejčastějšími místy, kde se dlouhodobě hromadí, jsou krčky zubů (blízko lemu dásně) a mezizubní prostory. Zubní plak v mezizubním prostoru způsobuje mezizubní kazy (nejčastější zubní kaz v dospělosti) a plak v blízkosti dásně je původcem zánětu dásní.

Je důležité zdůraznit, že:

Bez plaku nevznikne ani kaz, ani zánět dásní!

Zubní kaz je důsledek přítomnosti zubního plaku na různých ploškách zubů. Bakterie tvořící tento plak produkují množství kyselin, které je schopné narušovat strukturu skloviny. Dlouhodobý styk kyselin s povrchem zubu vede ke vzniku zubního kazu.k

Na obrázku je kaz dětského zoubku. Žvýkací ploška tohoto zoubku nebyla dostatečně čištěná, a proto došlo k vzniku kazu v této lokalitě.

Produkce kyselin je také ovlivňována složením a frekvencí příjmu potravy. Pro vznik zubního kazu jsou nejnebezpečnější sacharidy, a to zejména jednoduché sladké cukry, které jsou přetvářeny bakteriemi plaku na již zmíněné kyseliny. Častý příjem sacharidů, společně s nedostatečnou hygienou, zvyšuje riziko vzniku zubního kazu. Stravovací doporučení se nijak neliší od běžně medicínsky uznávaných standardů. Sladkým potravinám není nutné se vyhýbat, je ale vhodné to s jejich množstvím nepřehánět, zahrnout je do hlavního jídla a nepojídat je mezi hlavními jídly.

Nejhorším příkladem, který asi můžeme uvést je otevřená krabička sladkých sušenek na pracovním stole, z které si celý den co chvíli kousek vezmete, chroupete ji a povalujete v ústech, než ji spolknete.

V těhotenství je někdy těžké odolat chutím, je nám jasné, že někdy prostě odolat nejde. Jen se to prostě nesmí stávat příliš často:).

Dalším specifikem pro těhotenství je častá ranní nevolnost a zvracení. Kyseliny, které se při zvracení dostávají do dutiny ústní a na povrchy zubů, taktéž rozleptávají sklovinu. Zasažené povrchy zubů se po tomto krátkodobém styku s kyselinou stávají zjednodušeně na povrchu změklými, demineralizovanými. Tento stav je zcela reverzibilní. Pouze je nutné nechat sklovinu odpočinout, remineralizovat. Po zvracení si tedy pouze vypláchněte ústa vodou pro odstranění zbytkových kyselin, ale v žádném případě si hodinu po zvracení nečistěte zuby zubním kartáčkem.


Zánět dásní je důsledkem dlouhodobé kumulace zubního plaku v blízkosti lemu dásní, přesněji řečeno v dásňovém žlábku.z

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zdravá dáseň má krásně světle růžovou barvu a můžeme na ní spatřit jemné ďolíčkování jako na pomerančové kůře. d

Naproti tomu dáseň postižená zánětem je oteklá, zarudlá a snadno krvácí (třeba při čištění zubů).
n


Dáseň postižená zánětem při lehkém podráždění může krvácet. Krvácení během čištění zubů může být způsobeno agresivní technikou čištění zubů či zánětem dásní a jejich lehkým podrážděním. V každém případě není krvácení dásní normálním nálezem a poukazuje na pravděpodobnou chybu v provádění orální hygieny.

d

V průbehu těhotenství může jevit zánět dásní zhoršení, nemusí to jednoznačně znamenat progresi onemocnění. Vysoké hladiny hormonů mohou způsobit výraznější otok dásní jako reakce na přítomnost zubního plaku.

Tedy takzvaný "těhotenský zánět dásní" je pouze zhoršení zánětu dásní přítomného již před těhotenstvím. To může být způsobeno vysokými hladinami hormonů nebo také změněnými hygienickými návyky během těhotenství.


Parodontitida je pokračováním dlouhotrvajícího zánětu dásní. Dloudobá přítomnost vyzrálého zubního plaku v dásňovém žlábku způsobuje zánět dásní, tento zánět se ale může různě rychle rozšiřovat i na přiléhající kost. Parodontitida může být příčinou zápachu z úst, viklavosti zůbů, krvácení z dásní. Parodontitida může končit ztrátou zubu.

V těhotenství může docházet vlivem změněné obranyschopnosti k progresi onemocnění, urychlení postupu šíření zánětu a úbytku kosti.

Je velmi důležité si uvědomit, že přítomnost rozsáhlého zánětu v těle ohrožuje i celkové zdraví každého jedince. V souvislosti s těhotenstvím může rozsáhlý zánět parodontu výrazně zvýšit riziko předčasného porodu a nízké porodní váhy novorozenců.


Je důležité zdůraznit, že veškeré výše zmíněné choroby jsou plně léčitelné, respektive tato onemocnění je možné zastavit a stav stabilizovat.


Zubní kámen je důsledkem dlouhodobého setrvávání bakteriálního plaku na jednom místě, tvoří se tedy pouze na špatně čištěných místech. Již vzniklý zubní kámen nejsme schopni domácími způsoby čištění zubů odstranit.


Snažší, než-li chorobu léčit, je chorobě předcházet!

A to platí o chorobách v dutině ústní dvojnásob. Do těhotentsví je výhodné vstupovat se zdravým parodontem, předcházíme tím možné progresi onemocnění i následkům, které tato choroba může mít pro vývoj plodu.

Vhodné techniky čištění zubů a prevence naleznete zde.

 

Gravident sponzoři