Česká stomatologická komora

Česká stomatologická komora je nezávislou, samosprávnou, nepolitickou, stavovskou organizací, která sdružuje všechny zubní lékaře zejména za účelem ochrany společných zájmů, odbornosti a etiky povolání.

Komora se velmi zajímá o studenty jakožto budoucí zubní lékaře a pomáhá jim v získání důležitých znalostí nad rámec svého studia a tak i v prosazení se a seberealizaci na stále tvrdším pracovním trhu u nás i v zahraničí. Rádi bychom na tomto místě poděkovali jménem celého Sdružení studentů stomatologie za pomoc a podporu. Velmi si jí vážíme.

Více ...

s

Naši sponzoři