Zpráva z 61st Mid Year Meetingu IADS (Jordánsko, Amman)

Autor: prezident

Milí členové,

ráda bych vás informovala o dění na mezinárodním kongrese International Association of Dental Students The 61st IADS Mid Year Meeting - Jordan, 24. - 28. 3. 2015.

 

Jednalo se o pololetní setkání zástupců členských organizací IADS pořádané jordánským sdružením studentů stomatologie (The Jordanian Association of Dental Students) a Mezinárodní asociací studentů stomatologie (International Association of Dental Students - IADS). Náplní tohoto kongresu bylo především setkání delegátů jednotlivých členských zemí za účelem projednání stávajícího stavu asociace a zajištění plynulého chodu do budoucna.
Více informací o IADS najdete na webu.


Samotný kongres, na který přijelo celkem 74 zahraničních účastníků, se odehrával ve městě Ammán. První dva dny byly věnovány zasedání General Assembly, které celé vedla prezidentka IADS, MDDr. Petra Horáková, bývalá studentka LF MUNI Brno.


Během GA byly přijaty nové asociace na národní úrovni z těchto zemí: Libanon, Ukrajina, Slovensko. O možnost o tzv. corresponding member požádal spolek studentů ZL z Francie. Což pro vás znamená, že budou-li tyto země komunikovat, bude možné k nim vyjet na stáž (vyjma Francie, ta se momentálně do programu stáží zapojit nemůže, lze to až na základě plného členství, o které mohou v budoucnu požádat).

Během GA se také odehrála bouřlivá diskuze týkající se Egypta a jeho nově vzniklé asociace, která by se ráda stala členem IADS na národní úrovni. Problémem ovšem je, že Egypt již jedno takové členství má. Vzhledem k tomu, že nebyly splněny podmínky vstupu nově vzniklé asociace do IADS nakonec nedošlo ani na hlasování o přijetí. Situace se ale dále bude řešit na zasedání v Thajsku.


Dále přednesli všichni členové Executive Committee své reporty o činnosti za předešlé období. Dalším bodem jednání bylo zhodnocení stavu asociace v rámci jednotlivých kontinentů (Africa, America, Asia, Pacific, Europe, Middle East).
General Secretary byl pověřen prezentací následujícího 62nd IADS World Annual Dental Congress Thailand, jež proběhne ve dnech 19. - 28. 9. 2015 v návaznosti na kongres FDI. .
Annual Meeting v Thajsku bude sestávat ze 3 částí - 19. - 20. 9. prekongres, 21. - 25. 9. kongres, 26. - 28. 9. postkongres.Ceny poplatků byly uvedeny následovně: 120 € prekongres, 360 (370) € kongres, 210 € postkongres. Poplatek za kongres by měl zahrnovat i vstup na konferenci FDI. Ceny se mohou ještě změnit, najde-li thajská asociace dostatek sponzorů.


Nově přijatý Slovenský spolok študentov zubného lékarstva prezentoval svůj návrh na to, aby se další ročník Mid Year Meetingu konal v Bratislavě (19. 2. - 26. 2. 2016). Tento návrh byl jednohlasně podpořen. MYM na Slovensku by se měl skládat ze 2 částí (prekongres 19. - 21. 2., odhadovaná cena: 150 €, kongres 21. - 26. 2., odhadovaná cena: 350 €. Platí to samé co pro Thajsko - cena se může lišit podle toho, zda se podaří sehnat dostatek sponzorů).


Kromě jiného byl také zhodnocen průběh WOHD. K oslavám se připojilo 32 členských asociací a SSS ČR bylo jednou z nich. International Prophylaxis Officer, Dr. Osama Afaneh poděkoval všem, kteří se aktivně zapojili.


Největší ohlas sklidila prezentace Omara Albairata, který představil webové rozhraní, jež by umožňovalo přihlašovat se elektronicky na zahraniční stáže a hledat si volná místa podobně, jako když kupujete na internetu například letenky. Webovky se zatím připravují, proto zde neuvádím odkaz, ale pevně věřím, že na kongrese v Thajsku už budou hotové a na stáže příští rok už se bude možné hlásit touto formou.


Následující dva dny byly věnovány odbornému programu, vystoupili zde jak místní přednášející, tak také lektoři ze zahraničí. Výpis přednášek, kterých jsem se zúčastnila, uvádím zde: DSD (Dr. Iman Nazzal), Veneers complications and follow up (Dr. Tarek Al Rabi), An Overview of Three dimensional imaging in orthodontics (Dr. Abdel Rahman Shqaidef), Socail Media Dental Marketing (Dr. Aref Al Abed), 7 secrets of Dental Managemant (Dr. Muhammad Kisswani), How to be the best dentist in the world for your patients (Dr. Miguel Stanley), Double mouth: interesting case (Dr. Yousif Osman). Nejzajímavější přednáškou pro mě byla poslední zmíněná. Dr. Osman ze Súdánu prezentoval případ dívky, které v 19 letech provedli operaci, aby odstranili nadbytečné čelisti se zuby, jazyk a rty. Kdybych nebyla svědkem této prezentace doplněné o fotografie a videa, nevěřila bych, že je něco takového možné.


Během odborného programu proběhl také Lecture Contest, jehož vítězem se stal student z Malajsie, Hafizul Taufiq Bin Zulkeple. Bohužel si nepamatuji téma jeho odborné práce, ale vím, že se může těšti na lupovky od UK Loupes :)


V rámci post kongresu (29. 3. - 1. 4. 2015) jsme navštívili turisticky oblíbená místa - jeden ze sedmi divů světa, skalní město Petra; poušť Wadi Rum, která mě naprosto okouzlila; a také nejnižší místo na zemi na břehu Mrtvého moře. Více zajímavých a určitě vtipných poznatků nejen z postkongresu pro vás již teď sepisuje další člen naší výpravy - NEO Jakub Folbr. Českou delegaci v Jordánsku také posílila naše NPO Jitka Dostálová a LEO Olomouc Natália Sládečková.

 

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem organizátorům, kteří pro nás kongres připravili a díky nim jsme si přivezli z této krásné země spoustu nezapomenutelných zážitků.

See you in Thailand :)

 

Za delegaci SSS ČR,

 

Kateřina Křenková

Prezident SSS ČR

s

Naši sponzoři