XXVIII. Valná hromada v Plzni

Ve dnech 28. 2. - 2. 3. 2014 se tradičně sešli nadšenci a dobrovolníci z řad studentů zubního lékařství na jarní Valné hromadě SSS ČR v Plzni. Po krásné podzimní Valné v Olomouci převzali štafetu aktivní studenti z Plzně a sezvali celkem 35 budoucích lékařů ze všech 5 univerzitních měst s výukou ZL.

Valná hromada SSS ČR probíhá dvakrát ročně. Zatímco hlavním bodem podzimního setkání bývají volby, v Plzni bylo těžiště v optimalizaci projektů Sdružení a diskusi nad Achillovými patami našich aktivit.

Po pátečním sjednocení čaker v kolejní hospodě Ucho jsme věnovali sobotní dopoledne přehledu činnosti funkcionářů. Výborný oběd nás odpíchl do druhé půlky jednání. Projekt Gravident (o orálním zdraví pro těhotné) je aktuálně nejbolestivějším bodem Sdružení a byla mu věnována značná pozornost. Rozsáhlá diskuse poukázala na mnoho úskalí v komunikaci všech zúčastněných stran a vytyčila několik bodů: zejména je klíčové dokončit prezentace pro školení školitelů, ukotvit vztahy s cílovými partnery projektu, tedy mateřskými centry, a definovat roli zúčastněných.

Oproti tomu projekt Ve zdravé ČR zdravý zub funguje poměrně hladce, řešily se jen lokání odlišnosti. Z dalších projektů, které prošly analýzou jmenujme plánovaný World Oral Health Day, Český den zdravých zubů, Na vlnách Listerine či výměnné programy (klinické a výzkumné).

Předloženo bylo taky velké množství projektů fungujících v rámci IADS (International Dental Students Association), do kterých se každý člen SSS ČR může zapojit. Jde jak o preventivní akce, odborné konference, tak o soutěže, magazíny, dobrovolnické mise. Veškeré informace k těmto programům žádejte u svého LEO.

Pro ohlášené rezignace několika volených členů vyvstala povinnost zvolit nové vykonavatele daných funkcí. Gratuluji tedy následujícím funkcionářům k jejich novým zopdovědnostem: NSO - Iveta Shorná, LEO Plzeň - Daniel Fanta, LSO Plzeň - Lucie Janouškovcová, LPO Praha - Filip Tomeček.

Sobotní podvečer zpestřila (stejně jako na podzim v Olomouci) návštěva z ČSK a diskuse tentokrát s MUDr. Robertem Houbou například o Novém občanském zákoníku a jeho dopadech na práci zubního lékaře. Pak se přesunula celá společnost do prostorů krásného a věhlasného Plzeňského prazdroje (viz foto). Veselou hodinovou prohlídku završila ochutnávka "špinavého" piva a dobře našláplí jsme se přesunuli do jednoho z plzeňských podniků typu The Pub. Tam jsme utužovali vztahy až do ranních hodin.

Do nedělního rána nás přivítal MUDr. Jiří Zvolánek, který v roce 2001 zakládal SSS ČR. Kromě toho je také mimořádným lékařem, který se s námi podělil o spoustu dojmů jak z dob svého studia, tak i z vedení soukromé praxe. Souhrn z nabité diskuse očekávejte v podzimním čísle časopisu StuDent. Kolem poledne pan doktor symbolicky ukončil XXVIII. valnou hromadu SSS ČR v Plzni a za půl roku už nás očekává Praha.

Velmi pozitivním výstupem ze zasedání Valné hromady je fakt, že členů přibývá, aktivity jsou stabilní, hospodaření je přehledné a Sdružení se stále rozvíjí. Jen tak dál :)

Filip Hromčík
2. viceprezident SSS ČR

 


Autor Fotografie: Eliška Balaščáková

s

Naši sponzoři