XXV. Valná Hromada

V Hradci Králové proběhla o víkendu XXV. Valná hromada SSS ČR. Řešila se budoucnost preventivních programů, nadcházející brněnský kongres, změny Stanov i volba nového vedení.

Tento víkend (20.-21. října 2012) proběhla v Hradci Králové podzimní Valná hromada Sdružení studentů stomatologie České republiky. Setkání tohoto typu se koná pravidelně dvakrát ročně - na jaře a na podzim. Podzimní jednání mají zpravidla větší důležitost, protože jejich součástí je volba nového vedení. Dalším smyslem těchto akcí je rekapitulace činnosti Sdružení za uplynulé pololetí, plánování budoucích projektů, zhodnocení chodu Sdružení a možnosti jeho celkového vylepšení. Celkem se tohoto setkání zúčastnilo skoro 20 aktivních členů.
Za tímto účelem se již v pátek večer sjeli do Hradce zástupci studentů z jednotlivých fakult, kde je vyučováno zubní lékařství - tedy studenti a mladí lékaři z Prahy, Brna, Plzně, Olomouce a samozřejmě z Hradce Králové. V sobotu pak proběhla hlavní část jednání, která trvala od 10 hodin dopoledne do 2:30 nad ránem dalšího dne. Během dopoledne se seznámili noví členové s vnitřní strukturou Sdružení a jeho aktivitami. Pak už začala samotná Valná hromada.
Mezi klíčové body patřil projekt Ve zdravé ČR zdravý zub, který se letos zásluhou prezidentky Sdružení Petry Horákové chystá proběhnout v 15 zemích světa v jeden den. Účastníci jednání hledali ideální termín. Celosvětově nejpřijatelnějším obdobím je polovina října, což však neodpovídá již zaběhlému dubnu, kdy probíhal tento projekt v českých městech minulých letech. Dále se chystá nový projekt pro těhotné ženy, který je však zatím v plenkách a jeho rozvoj bude stát ještě hodně času.
Jiným tématem byl reprezentační ples SSS ČR, který proběhne 10. listopadu v Brně. Jeho organizace je v těchto dnech primárním zájmen členů Sdružení. Dále se projednaly otázky financí, motivace nových členů, časopisu StuDent (který občasně vydává Sdružení), funkce stáží a v neposlední řadě taky kooperace s European Dental Students Assocition. Díky ní mohou naši studenti nyní vyjíždět za novými odbornými zkušenostmi i do dosud příliš neprobádané západní Evropy.
Také bylo potřeba provést několik změn ve Stanovách Sdružení, což je oficiální dokument, na jehož základě probíhá demokratickým způsobem dění v organizaci. Na závěr proběhla volba nového vedení i ostatních volených funkcí. Jejich přehled očekávejte v dalším článku.
Hlavním bodem nedělního dopoledne byl International Dental Students Congress (IDSC) 2013, který je jedním z projektů SSS ČR. Chystá se na březen příštího roku.

Filip Hromčík
LF MU, Brno

Sponzoři časopisu