Ve zdravém Hradci zdravý zub

Kdy a kde?

Kdy: 18. 04. 2017 od 9:00 do 15:00

Kde: Masarykovo náměstí

Ve zdravém Hradci zdravý zub

Do krajského města zavítám spíše sporadicky buď za nákupy, služebně nebo za kulturou. Na poslední dubnové úterý mám ale vzpomínku zcela neobvyklou. Nejen že od rána všudypřítomný déšť přerušoval studený vítr a jaro se zdálo být v nedohlednu, tak mne ještě v mém rychlém přesunu po městě pozdržela sleč na s otázkou.... Na několika vrstvách obleč ení měla bílý plášť, za svými zády zázemí stanu s lavicemi a stoly a vyzbrojena byla zubním kartáč kem, který barevně zářil v jejích zkřehlých rukách. Velmi záludně mne nalákala k popovídání o tom, jak se věnuji svému chrupu.

A tak jsem se, jako mnoho dalších kolemjdoucích, stala úč astníkem akce Ve zdravém HK zdravý zub a v péč i studentů stomatologie zdejší lékařské fakulty jsem se měla soustředit na své zuby. Jsem zvídavá, jsem progresivní, dychtím po sebezdokonalení. Ale že bych kvůli tomu musela cenit chrup na cizí sleč nu na ulici a ještě se u toho dívat do zrcátka, tak to ne. To dělám jen v ordinaci pana doktora. Ale protože jsem nakonec tu pro sebe zvláštní situaci překonala, dozvěděla jsem se, že musím se svým zubním kartáč kem zacházet dokonaleji, daleko více myslet na mezizubní prostory (což je pro dříve narozené pojem někdy neznámý), nespoléhat na zubní pastu a ústní vodu. Za svoji odvahu a motivaci do budoucna jsem byla odměněna novým zubním kartáč kem. Byli jste skvělí, to musím vzkázat všem organizátorům této akce.

Lucie Čečetková LF Hradec Králové

midst

Partneři projektu