Ve zdravém Brně zdravý zub

Kdy a kde?

Kdy: 18. dubna 2017 od 9:00 do 17:00

Kde: Náměstí Svobody

Ve zdravém Brně zdravý zub

18. dubna nebylo brněnské náměstí Svobody pro procházející bezpečné. Kdokoli mohl být přepaden. Kým? Studenty Zubního lékařství a Dentální hygieny z LF MU. Proč? Konal se desátýročník akce „Ve zdravém Brně zdravý zub“.

Student je trpělivým predátorem, vyhlédnutou oběť sleduje, odhaduje své síly a ve vhodném okamžiku zaútočí. Typicky loví ve smečkách dvou až tří jedinců, první skočí před kořist, druhýodřízne únikové cesty. Polapenému nezbývá, než předvést svou techniku hygieny, poté student zasazuje prvníúder: „základy jsou super, ale chtělo by to trochu doladit.“ Následuje tvrdý boj s předsudky, manuální (ne)zručností, nechutí a  nedostatkem času. Nakonec oběť prchá, vyzbrojena kartáčkem Curaprox a novými vědomostmi, a snad si večer vzpomene, kterým směrem kartáček vlastně mířil. Celkově bylo takto „uloveno“ přes pět set lidí. Mezitím ve stanu se MDDr. Lucie Pospíšilováa Kateřina Králova DiS staraly o  instruktáž používání mezizubních a  single kartáčků, příliš náročnédotazy i předváděníústních vod Listerine.

Jak je patrno, sponzory akce se staly společnosti Curarox a  Listerine, akce pak proběhla pod záštitou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a  JUDr. Michala Haška, hejtmana jihomoravského kraje. Děkujeme jak všem jmenovaným, tak i přítomným studentkám a studentům, bez nichž by ve zdravém Brněžádný zdravý zub nebyl.

Vojtěch Suchý LF Brno

midst

Partneři projektu