Ve zdravé Plzni zdravý zub

Kdy a kde?

Kdy: 18. 04. 2017 od 9:00 do 17:00

Kde: náměstí Republiky

Ve zdravé Plzni zdravý zub

Letošní ročník, který proběhl 18. dubna na náměstí Republiky, by se bez velkého ostychu mohl klidně přejmenovat na Zmoklý zub 2016. Nicméně i přes celodenní nepřízeňpočasí se i sedmý ročník osvětové akce setkal se zájmem Plzeňanů. I to mluví za to, že se SSS ČR podařilo vytvořit akci, která nejen v Plzni má svoji tradici a lidé o ní vědí a navštěvují ji v bohatém počtu. Kromě klasického vybavení, které si s sebou na akci studenti zubního lékařství berou, samozřejmě mám na mysli modely zubů a  velké kartáčky, letos přibyly ještědeštníky a  pláštěnky. Schouleni pod stanem jsme odhodlaně po celý den předávali naše znalosti. Kromě záludných otázek jsme se potýkali ještě s chladem a velmi intenzivním větrem, jenž proměňoval svými poryvy stan do vzteklého zvířete, které by nejraději uteklo. I přes to všechno 50 statečných studentů celý den školilo a předávalo své znalosti v oblastech ústní hygieny.

Díky velké podpoře od našich sponzorů, firmám Curaprox a  Listerine, byli všichni, kteří absolvovali školení, odměněni kartáčky a ústními vodami. Velký dík také patří podpoře, kterou nám poskytla Lékařská fakulta v čele s děkanem prof. MUDr. Borisem Kreuzbergem, CSc. a  proděkanem pro výuku stomatologie doc. MUDr. Antonínem Zichou, CSc. Záštitu nad Zdravým zubem také převzal primátor města Plzně pan Martin Zrzavecký a starosta Úřadu městského obvodu Plzeň3 pan Radislav Neubauer.

Celá akce proběhla až na výše zmíněné počasí bez komplikací a  opět se setkala se zájmem, který dokumentoval rekordní počet proškolených Plzeňanů. Za tento fakt jsem velice rád, jelikožsedmý ročník preventivní akce Ve zdravé Plzni zdravý zub byl mým posledním, na kterém jsem se aktivně podílel jako hlavní organizátor. Jsem pyšný na to, co jsme s kolegy ze Sdružení studentůstomatologie dokázali. Podařilo se vytvořit projekt, který Plzeňany zajímá, rozšiřujeme povědomí o správné ústní hygieně a poskytujeme mladším kolegům z řad studentůzubního lékařství prostor pro realizaci a  kreativitu. Zdravý zub totiž neplní jen preventivní úlohu, ale také učí mladé stomatology komunikaci s pacientem a rozebírat i nepříjemná témata. Těším se na další pokračování této krásné profylaktické akce a  přeji Zdravému zubu mnoho dalších let, ve kterých na náměstí přitáhne velké množství nadšenců pro ústní hygienu.

Adam Špillar LF Plzeň

midst

Partneři projektu