Uveřejněn časový plán!

Časový plán kongresu je uvěřejněn! K nahlédnutí je zde

Partneři kongresu