The 60th IADS & YDW Annual World Dental Congress: Turkey & Italy

Autor: prezident

Ve dnech 27.8.-6.9. 2013 proběhlo setkání členských zemí mezinárodní asociace IADS (International Association of Dental Students), na kterém jste i vy měli své delegáty! ;)

60. výroční setkání zástupců členských organizací IADS nabylo v letošním roce netradičního průběhu. Setkání bylo totiž rozděleno na dvě části.

Turkey part

První část se konala v datech 27.8. - 31.8. 2013 v tureckém Istanbulu souběžně s kongresem Mezinárodní asociace zubních lékařů FDI (Fédération dentaire internationale). Setkání pořádala Tureckou organizací studentů stomatologie v úzké spolupráci s Tureckou asociací zubních lékařů pořádající kongres FDI. Díky štědré nabídce této organizace měli studenti IADS možnost se v rámci tohoto setkání podívat také na odborný program kongresu zubních lékařů, zúčastnit se široké nabídky přednášek a společenských událostí.
Pozadu nezůstali ani mladí zubní lékaři z asociace YDW (Young Dentist Worldwide), kteří nabídli svým ještě studujícím kolegům své poznatky z klinické i výzkumné praxe.
Mimo společný program s FDI a YDW, připravila lokální organizační komise pro studenty nově také soutěž „Dental Olympics", která byla souhrnem hlavních disciplín stomatologie, nabídla studentům možnost zapojit se a bojovat za svůj národní tým a dočkala se obrovksého úspěchu. Vítězné týmy pocházely ze severního Kypru, Turecka a Íránu. Neváhejte a jeďtě příští rok také reprezentovat Českou republiku na olympiádu!
Další náplní byla také devátá soutěž přednášek „IADS Lecture Contest", ve které studenti prezentovali výsledky svých vědeckých prací a studií.

Italy part

Druhá část setkání se odehrála v Itálii. Ve dnech 31.8. - 4.9. 2013 proběhl kongres v přímořském městě Giovinazzo a 4.9. - 6.9. 2013 post-kongres v malebném Římě.
Hlavní náplní kongresu bylo zasedání Valné hromady IADS, tzv. General Assembly, na kterém delegáti národních asociací jednali o stěžejních záležitostech IADS a usilovali o zajištění plynulého chodu mezinárodní organizace a její další rozvoj.
Zasedali také delegáti a komise IADS, z nichž pro vás připravují projekty následující:

NEO meeting

SCORE (Standing committee on research and education)

Prophylaxis committee

Training committee

Editorial board

Voluntary work abroad

Velkou součástí programu zasedání byly také volby výkonné rady, předsedů komisíregionálních koordinátorů IADS.

Na tomto místě bychom rádi pogratulovali naší aktuálně bývalé prezidentce, Petře Horákové, ke zvolení do výkonné rady IADS, a to do funkce General Secretary.

Po kongrese se delegáti vydali na dvoudenní post-kongres do hlavního města Říma, kde si odpočinuli od pracovních povinností a měli čas na utužení IADS přátelství.

Více informací o kongrese, IADS aktivitách najdete na stránkách této asociace. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat také svého delegáta na emailové adrese: prezident.ssscr@gmail.com.

IADS MYM 2014

Další setkání IADS čeká jen na vás! IADS Mid-year-meeting proběhne v malebném Tunisku.

Pre-congress:

Kdy a kde? 3.3. - 6.3. 2014 - Tozeur (sahara safari)
Fee: 120 euro

Congress

Kdy a kde? 6.3.-9.3. - Monastir
Fee: 220 euro

IADS Annual meeting 2104

Kdy a kde? Srpen/ Září 2014 - Indonesie

 

 

s

Naši sponzoři