SOUTĚŽ!

Autor: NPO

Těhotenství představuje v životě ženy zcela fyziologické období. Přesto však vyvolává v mateřském organismu řadu změn. Nastávající maminky ale bohužel často, ve snaze zajistit zdraví budoucímu dítěti, zapomínají na sebe.

Během těhotenství dochází vlivem odlišného vnímání chuti, zvýšeného příjmu sladkého nebo kyselého, snížení pH sliny (vlivem zvracení při ranních nevolnostech) a také hormonálních změn k hromadění plaku, které vede ke zvýšení kazivosti chrupu, případně k poškození parodontu. Stav orálního zdraví v době těhotenství je velmi významný a to jak pro pohodu ženy samotné, tak i z hlediska prenatální prevence očekávaného dítěte. Mezi těhotnými ženami však stále panuje mnoho mýtů a polopravd. Určitě už jste někdy slyšeli větu „Maruška mi vzala tři zuby". Pojďme to společně změnit.

SSSČR ve spolupráci s Stomatologickou klinikou LFUK a FN Plzeň a Gynekologicko- porodnickou klinika LFUK a FN Plzeň připravuje preventivní program, který bude zaměřen na těhotné ženy.

Vymyslete název nového preventivního programu

Vás bychom touto cestou rádi požádali o pomoc v podobě tvorby názvu tohoto projektu. Tvůrce názvu, který bude vybrán získá hodnotný balíček pomůcek dentální hygieny. Svoje návrhy posílejte na emailovou adresu: info.ssscr@gmail.com a do předmětu prosím uveďte: název pro těhotné.

Svoje návrhy posílejte do 15. 02. 2012.

 

s

Naši sponzoři