Podzimní semináře s Quintessenz

Ve spolupráci s nakladatelstvím Quintessenz bychom Vás rádi pozvali na semináře Klinické ošetření periimplatitidy s lektorem dr. O. Zuhr dne 27. 10. 2012 a seminář Nové koncepce ošetření s prof. Edelhoff dne 24. 11. 2012.

 

Cena semináře je 2880 Kč, pro členy platí 50% sleva. Podrobnější informace o obsahu seminářů jsou na webových stránkách Quintessenz. Zájemci se mohou hlásit (jméno a adresa) buď e-mailem, telefonicky 257 32 87 23 nebo poštou - Nakladatelství Quintessenz, J. Plachty 2, 150 00 Praha 5.

s

Naši sponzoři