Report z Valné hromady - Brno 2013

Ve dnech 1. - 3. března 2013 proběhla v Brně XXVI. Valná hromada Sdružení studentů stomatologie. Jako každého půl roku se sešlo vedení Sdružení, noví zájemci i dlouhodobí aktivní členové za účelem prodiskutování událostí uplynulých, budoucích a zhodnocení aktuální situace. Veškerá jednání proběhla v budově bývalé Lékařské fakulty MU na Komenského nám. v Brně.

Valná hromada začala tradičně v pátek v podvečer úvodní seznamovací prezentací, určenou především pro nováčky ve SSS ČR, která objasnila chod a zákonitosti funkce Sdružení. Poté se sešlost přesunula do pivnice U Richarda, kde jsme pokračovali v neformálním seznamování.

V sobotu kolem 9h začalo hlavní jednání Valné hromady. Po ránu se sešlo 19 členů SSSČR, z toho 2 zástupci z Prahy, 1 z Olomouce, 3 z Hradce Králové, 3 z Plzně a 12 z Brna. Schůzi přerušila pauza na oběd, po které pokračovalo jednání až do 21.30. Toho času se shromáždění přesunulo do arény užít si laser game a uvolnit napětí po dlouhém dni.

Hlavní témata byla: preventivní program Ve zdravé ČR zdravý zub, výměnné pobyty, chystaný projekt Gravident, volba organizátora akce Na vlnách s Listerine, zavedení a volba nové funkce „fundraiser", role členských kartiček, hymna SSS ČR, návrh bodového systému odměňujícího aktivní členy v souvislosti s obsazování pořádaných akcí. Stejně tak bylo upozorněno na problémy vnitřní komunikace.

Ačkoliv bylo jednání po celý den popoháněno, nestihla se v sobotu probrat všechna témata, pročež program Valné hromady pokračoval i v neděli ráno. Kolem 10h byly odvoleny nové funkce - fundraiser (nově Bára Brožová) a National Scientific Officer NSO (nyní Verča Píšková). Tato funkce byla uvolněna po odstoupení Katky Miklišové, jež se po rezignaci Petry Horákové na post prezidenta této pozice ujala. Vřele gratulujeme všem nově zvoleným a věříme v zářnou budoucnost pod novým vedením. Poděkováním Peti Horákové za celoživotní dílo ve Sdružení byla Valná hromada ukončena.

Nedělní debata pokračovala detailním rozborem chystaného kongresu (International Dental Student Congress). Výrazně to přiblížilo celou kongresovou mašinerii k úspěšnému průběhu akce, ve který všichni doufáme. Dá se říct, že kongres je z větší část připraven a zbývá už jen doladit pár maličkostí.

Kolem 14h byl sjezd ukončen a přespolní se rozjeli domů.

Nezbývá než poděkovat hlavně všem novým zájemcům o chod Sdružení, kterých se především z Brna dostavilo potěšeníhodné množství. Díky patří i organizátorům za hladký průběh Valné hromady a celému širokému vedení SSS ČR za produktivní účast.

Za půl roku se potkáme v Olomouci!

Filip Hromčík, 3. ročník

s

Naši sponzoři