První informace o odborném programu IDSC 2015

Autor: prezident

Začíná se nám pomalu rýsovat odborný program!

Pozvání na letošní kongres přijal i pan doktor Martin Tomeček, který odpřednáší téma augmentační techniky v implantologii.

I tentokrát se můžete těšit na workshopy, na kterých si budete moci vyzkoušet své praktické dovednosti. Firma Ultradent nám přislíbila sponsoring workshopu kompozitních faset Edelweiss!

Na mezinárodním kongresu nesmí chybět zahraniční přednášející. Z Rumunska přijede do České republiky za podpory firmy Medin pan doktor Moldoveanu a odpořednáší téma diagnostiky v endodoncii.

Partneři kongresu