Pozvánka na kongres SELM

Autor: prezident

Vážení kolegové,

rádi bychom Vás touto cestou pozvali na 1. kongres estetické a laserové medicíny

SELM, který se bude konat ve dnech 21. - 22. března 2014 ve Slovanském domě v Praze.

Svým odborným obsahem, zúčastněnými přednášejícími a mezioborovým rozměrem

představuje dosud chybějící článek v oblasti kongresů. Společnost estetické a laserové

medicíny propojila spolupráci jednotlivých odborných společností, a dala tak základ nově

vznikající koncepci pravidelně se opakujících vzdělávacích akcí, které mohou pomoci

sjednotit odborné poznatky různých specializací, a optimalizovat tak postupy ošetření a 

obecná doporučení ve vztahu k našim pacientům. Vaší účastí na kongresu SELM zároveň

upevníme naše postavení v lékařské komunitě i v očích státních orgánů, které nám v minulých

letech nepřály (DPH na výkony, vyšší DPH na přístroje atd.). Účast přislíbil i dr. Ascher

z Paříže, legenda evropské estetické medicíny, organizátor největších meetingů (IMCAS) a 

jeden z prvních a nejlepších uživatelů botulinumtoxinu.

Jsme velice rádi, že se nám daří propojit jednotlivé lékařské oblastí a podpořit jejich

spolupráci! Na základě této myšlenky vznikl vědecký výbor 1. kongresu estetické

a laserové medicíny SELM ČLS JEP, jehož složení Vám zasíláme níže.

Za účast ve vědeckém výboru kongresu tímto děkujeme:

prof. MUDr. Janě Hercogové, CSc., vědecký sekretář SELM ČLS JEP, vědecký

sekretář České akademie dermatovenerologie, prezident European Academy of Dermatology

and Venereology

prim. MUDr. Martě Moidlové, členka výkonného výboru SELM ČLS JEP

prim. MUDr. Miroslavu Procházkovi, člen výkonného výboru SELM ČLS JEP

prof. MUDr. Petrovi Arenbergerovi, DrSc, MBA, předseda České dermatovenerologické

společnosti ČLS JEP, člen výboru Společnosti korektivní a estetické dermatologie ČLS JEP,

generální sekretář Evropského dermatovenerologického výboru Evropské unie medicínských

specialistů (UEMS).

doc. MUDr. Janu Měšťákovi, CSc., člen výboru České společnosti plastické chirurgie,

místopředseda České společnosti estetické chirurgie

prim. MUDr. Danielu Hrušákovi, Ph.D., předseda Společnosti maxillofaciální chirurgie

Velice se těšíme na příjemná formální i neformální setkání s Vámi během kongresu. Věříme,

že rok 2014 bude založen na úspěšných projektech a vzájemné spolupráci!

Za SELM a s pozdravem

 

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., předseda SELM ČLS JEP,

předseda vědeckého výboru kongresu

 

Pozvánka k nahlédnutí zde.

selm

s

Naši sponzoři