Pozvánka na 6. Medzinárodný Kongres Študentov Medicíny v Košiciach 2014

Autor: prezident

ismck_poster

 

Medzinárodný Kongres Študentov Medicíny v Košiciach 2014 privítá študentov, mladých lekárov a výskumníkov z celého sveta na Slovensku 25.-27. júna 2014. ISMCK 2014 pokračuje v tradícii a tento ročník bude už jeho 6. vydaním.


Naším cieľom je posilniť medzinárodnú sieť vedeckej spolupráce, ako aj spájať rôzne národnosti a kultúry. Pozývame všetkých mladých vedcov pracujúcich v oblasti medicíny, verejného zdravotníctva, zubného lekárstva, farmácie a biomedicínskych vied. ISMCK 2014 ponúka študentom a doktorandom šancu prezentovať výsledky svojho výskumu a vymeniť si názory na rôzne témy počas ústnej či posterovej prezentácie v kategóriách: Základné vedy, Zubné lekárstvo, Klinická medicína, Verejné zdravotníctvo, Práce PhD študentov a Farmakológia. Všetci ste viac ako vítaní prezentovať svoje vedecké ale aj nevedecké názory.

 


Kongres je organizovaný Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika


Registrácia je otvorená od 15. decembra 2013.
Termín pre prihlásenie abstraktu je do 1. marca 2014.


Pre viac informácií prosím navštívte našu oficiálnu stránku www.ismck.com alebo nám napíšte Vaše otázky na mailovú adresu ismck2014@gmail.com.

 


Tešíme sa na naše stretnutie v júni!
Organizačná komisia ISMCK´14

 

s

Naši sponzoři