Odborné kurzy s MUDr. Kapitánem v Hradci Králové

Autor: webmaster

Máte zájem naučit se pracovat s kofferdamem, správně si napolohovat pacienta. Neváhejte a přihlaště se na seminářs MUDr. Kapitánem za podpory SSS ČR.
Semináře jsou kapacitně omezeny!

Ergonomie

neděle 29.4.2012
Ergonomie je věda zabývající se přizpůsobením pracovního prostředí, nástrojů a režimu pracujícímu člověku. Cílem je, aby při dlouhodobě prováděné práci nedocházelo k poškozování zdraví pracujícího. Kurz se zabývá aplikací ergonomických poznatků v zubním lékařství. Je rozebrána optimální poloha lékaře a sestry při práci, správné polohování hlavy pacienta, organizace pracoviště, výběr vhodného instrumentária, osvětlení pracovního pole, vhodné rozložení různých výkonů během pracovní doby, preventivní a kompenzační cvičení. V praktické části jsou nacvičovány zmíněné teoretické poznatky přímo u křesla.
MUDr.Šustová a MUDr.Kapitán

Kofferdam a apexlokátor, naši každodenní pomocníci

sobota 12.5. nebo neděle 13.5.2012
Kofferdam je v současné době považován za optimální způsob izolace pracovního pole v záchovném zubním lékařství a endodoncii. Teoretická část kurzu se zabývá významem kofferdamu, indikacemi, kontraindikacemi a možnostmi nasazení v různých klinických situacích. Detailní popis postupu nasazení kofferdamu je doplňen bohatou obrazovou dokumentací. V závěru jsou popsány i moderní kofferdamové systémy (OptraDam, OptiDam) a diskutovány jejich výhody a nevýhody. V praktické části kurzu nasazují účastníci kurzu kofferdam na zubních simulátorech. Měření délky kořenového kanálku pomocí apexlokátoru je nejpřesnější metodou určení pracovní délky v endodoncii. V teoretické části je vysvětlen význam stanovení pracovní délky, rozebrány jsou jednotlivé metody a jejich výhody a nevýhody. Hlavní část přednášky je věnována technice měření pracovní délky pomocí apexlokátoru. V praktické části si účastníci nacvičují měření pracovní délky pomocí apexlokátoru na extrahovaných zubech.
MUDr.Kapitán

Kofferdam in vivo a ergonomie

neděle 20.5.2012
Kurz nasazování kofferdamu in vivo je určen pro absolventy kurzu Kofferdam a apexlokátor,
naši každodenní pomocníci nebo jiného kurzu se podobným obsahem. Předpokládají se
základní znalosti o práci s kofferdamem. Cílem kurzu je praktický nácvik nasazování
kofferdamu přímo v ústech pacienta (jiného účastníka kurzu). Součástí kurzu je i nácvik
ergonomických zásad při práci u křesla.
MUDr.Kapitán

Pro všechny kurzy platí:

Počet účastníků: 20/den (upřednostněni budou studenti 4. a 5. ročníku)
Cena kurzu: 500Kč
Občerstvení: coffeebreak a oběd
Doprava: vlastní

Přihlášky: lpo.brno.ssscr(v)gmail.com
do přihlášky prosím uveďte: jméno, fakulta, ročník a kurz, o který máte zájem

s

Naši sponzoři