Projekt vznikl z iniciativy Sdružení studentů stomatologie České republiky.

Za spoluráci velice děkujeme našim garantkám:g

Prof. MUDr. Martině Kukletové, Csc.
Doc. MUDr. Vlastě Merglové, Csc.
MUDr. Jaroslavě Stehlíkové

Projekt probíhá díky podpoře firmy
c

 

 

Gravident sponzoři