Mdent ,s.r.o.,prijme absolventa so záujmom o odbor

Centrum sa nachádza v Nových Zámkoch / SR /.

Bližšie info na www.mdent.sk V prípade záujmu pošlite žiadosť a životopis emailom.

Kontakt:

Jméno: MUDr.Mária Habarová
Firma: Mdent ,s.r.o.
Email: mdent@mdent.sk

s

Naši sponzoři