Stomatologická klinika 3.LF UK a FN Královské Vinohrady nabízí odbornou stáž pro studenty 5. ročníku.

Autor: webmaster

Případní zájemci hlaste se prosím na tel. 26716 3277 nebo na e- mailové adrese: jitka.cioffi@fnkv.cz

Kontakt:

Jméno: Jitka Cioffi
Firma: Stomatologická klinika
Email: jitka.cioffi@fnkv.cz
tel.:

s

Naši sponzoři