mudr-jan-streblov

MUDr. Jan Streblov

MUDr. Jan Streblov (*1978) v r. 2003 absolvoval obor stomatologie na 1. LF UK v Praze. Od r. 2004 do r. 2010 pracoval v Pražském centru dentální implantologie, kde se kromě praktického zubního lékařství zaměřil také na implantologii a parodontologii. Od podzimu 2010 pracuje na Dentální klinice 3DK, kterou založil spolu s MUDr. Martinem Tomečkem. Je držitelem Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog. Od dob studií se také zabývá překlady odborných textů a tlumočením přednášek. Dále je certifikovaným členem České akademie dentální estetiky, Deutsche Gesellschaft für Implantologie, členem Implantologického klubu ČR a členem redakční rady LKS.

 

 

Partneři kongresu