Mid Year Meeting IADS 2016 – Bratislava, Slovakia

Autor: webmaster

Ve dnech 21. – 26. 2. 2016 proběhl v Bratislavě Mid Year Meeting IADS pod taktovkou Slovenského spolku študentov zubného lékarstva. Samotnému kongresu předcházel tzv. pre-kongres (18. – 21. 2.), jehož úkolem bylo seznámit účastníky kongresu mezi sebou a také s alespoň pár kulturními zajímavostmi, které Slovensko nabízí.

Naše okružní jízda začala v Bratislavě, kde jsme se postupně posbírali čtvrtečního večera v hotelu. V pátek nás čekal brzký budíček ve 4:30, abychom mohli vyrazit k Bojnickému zámku. Nutno podotknout, že i přesto, že jsme přes hodinu čekali, než se všichni sejdou na recepci hotelu, dorazili jsme k zámku dříve, než jsme byli očekáváni – v historii IADS meetingů se toto stalo snad poprvé a naposledy.

Očarováni prohlídkou zámku jsme pokračovali dále do Bánské Bystrice, abychom navštívili muzeum Slovenského národního povstání. Finálním cílem pátečního výletu bylo lyžařské středisko Donovaly, kde jsme strávili i celou sobotu, užili si čerstvě nasněžený sníh - což byla pro některé zahraniční účastníky úplně první zkušenost, svezli se se psím spřežením, zahřáli se jelením gulášem a svařeným vínem, užili si tradiční večer v doprovodu cimbálové muziky. V neděli si už se jen ponořili do termálních bazénů v Bešeňové a poté se vrátili zpět do Bratislavy.

Večer jsme plavky vyměnili za šaty a obleky, abychom oficiálně zahájili kongres. V pondělí a v úterý probíhala nejvíce očekávaná část meetingu – zasedání Valné hromady (General Assembly). President IADS, Malek Ghorbel (Tunisko), uvedl tyto 2 dny plné debat a diskuzí, kterých se zúčastnili delegáti z 20 členských zemí.

Všichni přítomní členové Výkonné rady (Executive Committee) přednesli své reporty. Prezident, Malek Ghorbel, informoval o spolupráci s dalšími asociacemi – především FDI, se kterým spolupracujeme v rámci WOHD, YDW, APDSA, EDSA, IFMSA, WHSA, WHO. Řeč byla také o DSD tour, která proběhla v roce 2015 a další spolupráce bude následovat. Zmínil se také o možnosti nových Clinical Micro Endo workshopů a otiskovacích workshopů se společností Zhermack.

General Secretary, Sina Sayigili (Turecko), se ve své funkci věnoval především úpravě stanov ve srovnání s EDSA, IFMSA a dalšími organizacemi. Treasurer, Ivo Domagala (Polsko), informoval o finanční spolupráci s firmou Colgate a švýcarskou společností, která vyrábí implantáty. Editor, Thanakorn Thimkam (Thajsko), se MYM bohužel nezúčastnil. Zaslal pouze svůj report, ve kterém se mimo jiné zmínil, že další číslo IADS magazínu vyjde během měsíce a bude nejspíše jen v online verzi neboť ho v době mimo meeting není jak distribuovat. International Exchange Officer, Omar Albairat (Maroko), uvedl, že v polovině března vyjde nový Exchange booklet, ve kterém bude prezentováno 23 aktivních zemí, jež umožňují klinické stáže. A poté se dlouze diskutovalo o možnostech financování nově se rozbíhajícího portálu umožňujícího studentům přihlašování na stáže. Připravil také dokument se základními pravidly, která regulují organizaci výměnné stáže. Byla odhlasována spolupráce mezi IADS a IFMSA v rámci stáží na odděleních orální a maxilofaciální chirurgie. Nyní ještě čekáme, zdali tuto spolupráci schválí také IFMSA na své GA během března.

International Scientific Officer, Andrey Baltaev (Rusko), informoval, že byla obnovena smlouva o spolupráci s firmou UK Loupes pro rok 2016. Byly vyřešeny nedorozumění týkající se stáže na klinice Dr. Miguela Stanleyho a nyní jsou potvrzeny pro následujících 5 let. V srpnu 2016 by se také měl zopakovat velmi úspěšný GC Workshop v Belgii. Registrace bude spuštěna na počátku dubna. Chairman of The Committee on Recruiting New Members, Rabee Toma (Palestina), zmínil, že nové země odrazuje od vstupu do IADS nedostatek financí či informací a také to, že ještě některé z nich nemají vytvořeny asociace na národní úrovni. Nejvíce členských zemí IADS je z Evropy (15), dále Middle East (7), Asie (5), Afrika (4) a nejméně z Ameriky (2).

Chairman of The Prophylaxis Committee, Tuleen Nofal (Jordánsko), zaslala svůj report, ve kterém informovala o WOHD 2016. I tento rok se můžeme zapojit do soutěže o Best Activity a Best Picture z oslavy Mezinárodního dne ústního zdraví a vyhrát 2 letenky, 2x ubytování v hotelu na 5 nocí a 2 vstupenky na následující FDI kongres v rámci každé soutěže. Přesná pravidla naleznete na webu IADS či na FB. Dále bylo navrženo spojení WOHD s šířením informací o karcinomu dutiny ústní. Karolina Rado (Maďarsko) navrhla, že by se IADS mohla zapojit do tzv. brush challenge (#brushchallenge) v rámci propagace ústní hygieny a vyfotit se při čištění zubů a označit tuto fotku na sociálních sítích výše zmíněným hashtagem.

Chairman of Training Committee, Natália Savková (Slovensko), zhodnotila dosavadní stav této větve IADS. V oblasti soft skills bylo vyškoleno 60 trenérů, ovšem pouze 11 z nich se trainingům věnuje aktivně. V minulosti proběhly již 4 Trainings of New Trainers (2012 Tunisko, 2013 UAE, 2014 Česká republika, 2016 Sudan). Dále má v plánu TNT pořádat Turecko (v květnu společně odborným kongresem, který bude již 23. v pořadí), Německo (nejspíše v červenci), Indie (na přelomu července a srpna) a s největší pravděpodobností i Chille (datum nezveřejněno).

Chairman of The International Voluntary Abroad Committee, Rowan Faisal (Sudan), zaslala svůj report o dobrovolnických projektech tohoto roku: Nepál - Chitwan(10. – 24. 2. 2016, 3 dny přednášek, 4 pracovní dny, 26 účastníků), Indie, Sudan (během tohoto projektu bylo ošetřeno přes 3100 pacientů), Nepal (1. – 14. 3., pro 20 – 25 studentů, 4 pracovní dny). Do budoucna by se chtělo zapojit také Slovensko, Egypt a Nigerie.

Vyslechli jsme také prezentaci Dr. Dorona Weisse, který nám společně s Barborou Ďurčanovou (Slovensko) představil Humble Smile Foundation. Nadaci, která organizuje dobrovolnické preventivní projekty v zemích, kde je nejen ústní hygiena na velmi nízké úrovni. Nyní je v plánu Mosambik a Brazílie. Na základě hlasování bude sepsáno Memorandum of Understanding mezi IADS a touto nadací a členové IADS se tak budou moci těchto aktivit jako dobrovolníci zúčastnit. Z reportu zástupců jednotlivých regionů: Mohamed Hamdy, Regional Director of Africa, informoval o tom, že do IADS by se ráda zapojila Rwanda i Nigerie, ovšem minimálně v následujících 3-4 letech nebudou mít finance na zaplacení členského poplatku. Joao Pires, Regional Director of Europe, zaslal report, ve kterém zmiňuje snahu Makedonie zapojit se na příštím meetingu v Polsku do IADS. Jessica Zachar, Regional Director of Asia & Pacific, zaslala zprávu o tom, že je v kontaktu se zástupci v Hong Kongu, Singapuru, Kambodži. Dále se snaží kontaktovat zástupce z Číny, Vietnamu, Nepálu a Filipín.

Nejžhavějším tématem GA byly již minimálně potřetí spory ohledně vstupu nových egyptských asociací do IADS. Po několika hodinách jsme dospěli k hlasování a ani jedna z nově žádajících asociací nebyla přijata, neboť její zástupci mimo jiné sami nevěděli, o jaký typ členství chtějí požádat. Členství na národní úrovni tedy zůstalo pouze DSSA Egypt (Dental Students´ Scientific Association of Egypt), se kterou budeme nadále spolupracovat v rámci organizaci stáží. Dále byly prezentovány změny v ústavě, které byly po menších či větších v plném rozsahu schváleny. Mimo jiné bylo ustaveno, že všechny členské země na národní úrovni mají při volbách 2 hlasy a nezáleží na tom, kolik studentů či univerzit zastupují, jak tomu bylo doposud. Dále byly upraveny podmínky pro kandidáty na vedoucí pozice v IADS.

Jako místo konání následujícího výročního meetingu bylo potvrzeno Polsko (Poznaň) v datu 5. – 14. 9. 2016. Kongres proběhne v návaznosti na FDI meeting . General Assembly je plánována na 3 dny, abychom se vyhnuli zasedání dlouho do noci a stihli vše v klidu prodiskutovat. 11. 9. započne post-kongres, na který se účastníci přesunou do Krakowa, jehož součástí bude i možnost navštívit koncentrační tábor Osvětim. Účastnický poplatek na kongres zahrnující vstup na FDI meeting bude činit 499€, samotný post-kongres bude stát 249€, pokud se zúčastníte obou částí, zaplatíte 700€. Byly vzneseny námitky, že je poplatek neúměrně vysoký. Hlavní organizátor, nově zvolený prezident polské asociace, Ivo Domagala, uvedl, že se pokusí poplatek snížit za pomoci sponzorů.

Bylo také odhlasováno místo konání dalšího Mid Year Meetingu. Budou jej hostit libanonští studenti v Beirutu na přelomu února a března 2017. Ani poplatek za tento kongres, jak poslední dobou již zvykem, není nízký. Kongres bude stát 490$ a post-kongres 290$. I kolegové z Libanonu přislíbili, že se pokusí o snížení ceny. S předstihem se také prezentoval Egypt, Španělsko a Severní Kypr – zástupci těchto zemí by měli zájem o pořádání výročního meetingu 2017. O vítězném státě se bude hlasovat na podzim v Polsku.

Další dny kongresu byly věnovány odbornému programu (přednášky, workshopy, Lecture Contest, Training sessions). Probíhal i bohatý společenský program (Opening Ceremony, Masquerade party, Exchange Fair, Evening of Art, Closing Ceremony) Velice jsem se na tento meeting těšila a všechna má očekávání se naplnila – slovenští kolegové se o nás opravdu výborně postarali a zařídili vše na vysoké úrovni.

Děkuji všem členům organizační komise, že z nás učinili Bratislovers :) Za delegaci SSS ČR Kateřina Křenková

Fotky z akce: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153967242372640.1073741879.76986702639&type=3

s

Naši sponzoři