Letní stáž v Budapešti

Na jaře roku 2006 naše spolužačka Katka Žáková (NEO) nabízela ve třídě možnost zúčastnit se letních stáží. Moje původní volba zněla Slovinsko, které bohužel nevyšlo. Katka mi místo něj později nabídla pobyt v maďarské Budapešti. (Jak se nakonec ukázalo, volba to byla přímo fantastická.) Stáž mi domluvila v hrubých obrysech se slečnou Csado Kinga (Csado je příjmení, Maďaři píší jména v tomto pořadí), předala mi na ni kontakt a další detaily jsem si již vyřizoval e-mailem s Kingou. Ta mi zajistila ubytování na 14 dní (od 2.7. do 16.7.2006), přidala informaci o tom, že s ní budu první týden na protetickém oddělení tamní kliniky a navíc uvítala i můj dotaz, zda mohu s sebou vzít přítelkyni Evču.

Cesta a ubytování

Jako nejvýhodnější způsob dopravy do Budapešti se ukázala linka "žlutých autobusů" Praha - Brno - Bratislava - Budapešť. Na autobusovém nádraží Népliget nás čekala Kinga, která působila už na první dojem jako velice sympatická a ochotná slečna, navíc mluvící výbornou angličtinou. Oběma nám ihned vyřídila permanentky na městskou dopravu a dovedla nás na kolej. Kolej se nacházela ve čtvrti Erzsébetváros (Alžbětina čtvrť), která byla ještě před válkou čtvrtí židovskou. Naše kolej sídlila v nově zrekonstruovaném třípatrovém pavlačovém domě s půdorysem tvaru čtverce. Zkrátka parádní stylové bydlení. Na pokoji nám Kinga věnovala mapu Budapešti, do které zakreslila všechna důležitá místa, a připojila několik tipů na výlet.

Stomatologická klinika

Stomatologická klinika Semmelweisovy Univerzity sídlí v jedné z nejstarších univerzitních budov. Na první pohled se tamní oddělení příliš nelišilo od toho našeho plzeňského, jen křesel zn. KaVo bylo více a byla poněkud neprakticky natěsnána vedle sebe. Vedoucí protetiky doc. Kivovics Péter, který též vládnul velmi slušnou angličtinou, mě vřele uvítal a ihned se zajímal odkud jsem, v jakém jsem ročníku ale i jaký je systém našeho vzdělávání apod. Způsob výuky pana docenta se mi velmi zamlouval. Podobně jako vyučující u nás během výuky procházel mezi křesly a sledoval práci svých studentů, jakmile však zpozoroval, že někdo dělá určitou chybu, přerušil práci na celém oddělení, studenty si svolal do koutu místnosti a tam jim přátelským tónem chybu jejich spolužáka vysvětlil a často přidal i několik rad. Na druhou stranu byl k práci svých studentů nekompromisní a vyžadoval jen ty nejlepší výsledky. Tak například jeden z posluchačů otiskoval chrup napreparovaný na fixní protetiku i pětkrát, než se mu podařilo vytvořit ideální otisk.

Systém péče o pacienty byl dosti odlišný od toho, který jsem znal z Plzně. Pacienti, kteří žádají ošetření, přicházejí na kliniku, kde se zapíší do pořadníku. Když na ně po několika týdnech přijde řada, jsou přiděleni konkrétnímu studentu a docházejí denně do ordinace. Posluchač pak ošetřuje pacienta od vstupního vyšetření až po finální odevzdání práce. Dlužno dodat, že na tamní protetice se provádějí i extrakce, takže se nejedná o čistě protetické oddělení.

Postupy a materiály používané v Maďarsku jsou téměř shodné s těmi našimi, několik věcí mne však překvapilo. Docent Kivovics se snaží co nejméně využívat laboratoř, proto např. místo provizorních korunek používají prefabrikované kapničky, které plní pryskyřicí a cementují na zub apod. Asi největším šokem pro mne bylo shlédnutí anestézie aplikované přímo do canalis incisivus při sériové extrakci v horní frontě. Na můj dotaz k vysvětlení tohoto kroku mi bylo sděleno, že v této indikaci je to pro pacienta "more comfortable".

Pamětihodnosti

S Evčou jsme se rozhodli, že si každý den prohlédneme jen několik vybraných památek, zato ale důkladně. I tak je těch míst pěkná řádka, a tak se tedy pokusím napsat jen o těch nejzajímavějších.

Město protíná od severu k jihu Dunaj, který jej tak dělí na západní Budín a východní Pešť. Na budínské straně se nad řekou vypíná Budínský královský palác společně s Matyášovým chrámem, Rybářskou baštou a oku ne příliš lahodícím hotelem Hilton. Dále po proudu najdeme Gellértův vrch, z jehož vrcholku je překrásný panoramatický pohled na celé město. Pohled z ptačí perspektivy se vám naskytne i při návštěvě největší středoevropské baziliky, tedy baziliky sv. Štěpána stojící na protilehlém břehu. O kus dál najdeme v novogotickém stylu postavený Parlament, který jako by z oka vypadl tomu britskému. Však je oba také stavěl stejný architekt. Uvnitř hlídá stráž královskou svatoštěpánskou korunu.

Celý jeden den jsme s Evčou věnovali židovským památkám, kterých v Budapešti není málo. Patří mezi ně například třetí největší synagoga na světě, mimochodem úžasně dochovaná, a to i přesto, že vedle ní za války sídlilo velitelství SS. Jiný den jsme zasvětili zas památkám římským, což představovalo výlet na periferii Budapešti, kde se mezi činžáky rozprostíral amfiteátr, u obchodního domu tyčily antické sloupy, za bytovkami ukrývala Herkulova vila a pod nájezdem na dálnici se krčily Legionářské lázně. Smutné pohledy. Zato výlet do severně ležícího městečka Szentendre se vydařil. Celé městečko postavili původně srbští přistěhovalci, o čemž vypráví dochovaná lidová architektura. Navíc v něm nalezneme i Muzeum marcipánu, kde si lze prohlédnout nejrůznější exponáty vyrobené právě z tohoto sladkého těsta. Od miniaturních pohádkových postaviček přes svatební kytici až po Lájoše Kossutha v životní velikosti.

Asi 30 km severovýchodně od Budapešti bylo postaveno císařské letní sídlo Františka Josefa I. a jeho krásné manželky Alžběty zvané Sisi, palác Gödöllö. Zejména Sisi se těšila u Maďarů velké oblibě, neboť se pozitivně podílela na rozdělení monarchie na Rakousko-Uhersko, a není se tedy čemu divit, že je Gödöllö tak vyhledávaným turistickým cílem, nás nevyjímaje.

Muzea, výstavy

Bylo by pro mediky téměř hříchem navštívit tuto metropoli a nevyhradit si den na prohlédnutí dvou muzeí: Semmelweisova lékařského muzea a Lékárnického muzea U Zlatého Orla. Lékařské muzeum ukrývá dosti obsáhlé sbírky nejrůznějších nástrojů, přístrojů, ale i učebních pomůcek. Úžasné byly např. voskové modely mozku a vnitřností vyrobené v 18. století nebo automatický šicí stroj pro břišní chirurgii (stepler). V lékárnickém muzeu, sídlícím v malém domečku v hradním komplexu, nám podala výklad velmi svérázná starší průvodkyně. Opět nám ukazovala množství nesmírně zajímavých exponátů, vrcholem však bylo, kdy vzala Evču za ruku a se slovy: „I will make a witch of you." ji posadila za stůl do alchymistické laboratoře, jež byla součástí výstavy, přikázala jí, ať si čte v lexikonu kouzel a rukou drží hmoždíř. Pak na mě naše průvodkyně zvolala: „Take a picture!"

Z medicínského hlediska nás zaujalo i Muzeum zločinu, neboť o soudnělékařské případy tu nebyla nouze. Ochotně se nám věnoval vysloužilý voják Pepe, z jehož úst zněly hrůzostrašné příběhy nadmíru poutav

V Muzeu krásných umění na Náměstí hrdinů (Hösök Tér) se v červenci konala výstava malířů Tiziana a Rembranta, které jsem zatoužil vidět. Jako o něco zajímavější se však nakonec jevila jistá část stálé expozice věnovaná starověkému Egyptu, Řecku a Řím
Kultura, sport

Obyvatelé velkoměsta tráví svůj volný čas nejvíce na Margaretině ostrově. Čím jsem byl na ostrově přímo nadšen, byla běžecká dráha pokrytá stříkanou pěnou lemující ostrov po obvodu v délce přes 5 kilometrů. Velký počet lidí ji využívá, zejména ti s lehčí nadváhou, kterých stejně jako v Čechách není málo. Večerní program v červenci byl zas ve znamení sledování MS v kopané na velkoplošné obrazovce na náměstí Vörösmarty Tér nebo návštěvy filmového festivalu na náměstí Kossuth Tér před Parlamentem.

Celých 14 dní nám počasí přálo, bylo jasno, teploty šplhaly nad 30 stupňů. Skvělé podmínky pro návštěvu světoznámých maďarských lázní. Dali jsme na radu Kingy a vypravili se do venkovních léčebných lázní Széchenyi gyógyfürdö. V těchto lázních je několik bazénů, v tom nejteplejším, termálním, teplota vody kolísá mezi 37 a 38 stupni, a proto se v ní nedoporučuje sedět více než 20 minut. Přesto se vám zde naskytne pohled na muže stojící po pás ve vodě, hrající hodinovou partii šachu.

A to nejlepší na konec

Maďaři vyrábějí výborné víno, Kinga nám vřele doporučila značku Tokaji Aszú, u níž se kvalita označuje počtem tzv. puttonyos ve škále 3 -

Závěrem bych rád poděkoval Katce za zprostředkování stáže, která byla jak skvělou zkušeností, tak nádhernou dovolenou. Všem studentům stomatologie mohu Budapešť jen doporučit, je to skutečně překrásné město.

 

Václav Hlinovský
6. ročník stomatologie
LF Plzeň

Sponzoři časopisu