Laser in research and daily practice

The author presents a comprehension of scientific and clinical experience with Er:YAG and Er, Cr:YSGG lasers as well as diode laser.

The following topics will be discussed:

1. Preparation of hard dental tissue, laser etching.
2. Laser in endodontics
3. Using of Er, Cr:YSGG laser simoultanesly on hard and soft tissues.
4. Lasers in periodontology (Er,Cr:YSGG and diode laser)
5. Lasers in oral surgery (Er,Cr:YSGG and diode laser)

 

Doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.

Promovala v r. 1980 na Lékařské fakultě UJEP Brno v oboru stomatologie, působila jako obvodní stomatolog, odborný asistent ILF Praha, vedoucí lékařka Stomatologického centra IDV PZ a jako zástupce přednosty Stomatologické kliniky FN u sv. Anny LF MU v Brně. Nyní působí na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity a pracuje ve vlastní praxi. Vykonala atestaci I. a II. stupně z oboru stomatologie, absolvovala doplňkové pedagogické studium na Pedagogické fakultě MU v Brně. Úspěšně absolvovala doktorské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na LF MU v Brně ukončila habilitační řízení obhájením práce s tématem Kompozitní materiály v estetice frontálního úseku chrupu. Je autorkou 60 publikací in extenso, z toho v 48 případech jako hlavní autor, celkem je autorkou 126 článků a sborníkových publikací. Přednesla více než 100 odborných sdělení v tuzemsku i zahraničí. Pracuje jako vědecký sekretář České endodontické společnosti, je členkou oborové rady LF MU a Brně a oborové rady FRVŠ. Absolvovala několik zahraničních stáží a kurzů, je držitelkou certifikátů opravňujících vést kurzy v oboru endodoncie a estetického zubního lékařství. Je trojnásobnou nositelkou ceny Dental Progress Award.. Pracuje v rozsahu praktického zubního lékaře a vysokoškolského učitele, vědecky se orientuje zejména na endodoncii, adhezivní materiály a miniinvazivní techniky ošetření včetně laseru. Přednáší v ČR i zahraničí a vede řadu odborných kurzů.

Partneři kongresu