Kurzy práce s kofferdamem, apexlokátorem a ergonomie s MUDr. Kapitánem

Stejně jako v podzimním semestru Vám SSS ČR nabízí ve spolupráci s MUDr. Martinem Kapitánem odborné kurzy v Hradci Králové. Pokud máte pocit, že se Vám ve výuce nedostává dostatek prostoru pro tato témata, nebo je nemáte zařazena vůbec, neotálejte s přihlášením za velmi výhodných podmínek!

Kofferdam a apexlokátor - naši každodenní pomocníci
27. 4. 2014

Kofferdam je v současné době považován za optimální způsob izolace pracovního pole v záchovném zubním lékařství a endodoncii. Teoretická část kurzu se zabývá významem kofferdamu, indikacemi, kontraindikacemi a možnostmi nasazení v různých klinických situacích. Detailní popis postupu nasazení kofferdamu je doplňen bohatou obrazovou dokumentací. V závěru jsou popsány i moderní kofferdamové systémy (OptraDam, OptiDam) a diskutovány jejich výhody a nevýhody. V praktické části kurzu nasazují účastníci kurzu kofferdam na zubních simulátorech.

Měření délky kořenového kanálku pomocí apexlokátoru je nejpřesnější metodou určení pracovní délky v endodoncii. V teoretické části je vysvětlen význam stanovení pracovní délky, rozebrány jsou jednotlivé metody a jejich výhody a nevýhody. Hlavní část přednášky je věnována technice měření pracovní délky pomocí apexlokátoru. V praktické části si účastníci nacvičují měření pracovní délky pomocí apexlokátoru na extrahovaných zubech.

Kofferdam in vivo a základy ergonomie
11. 5. 2014

Kurz je určen pro absolventy kurzu „Kofferdam a apexlokátor, naši každodenní pomocníci" nebo jiného kurzu s podobným obsahem. Předpokládají se základní znalosti práce s kofferdamem. Druhou částí kurzu jsou základy ergonomie, vědy zabývající se přizpůsobením pracovního prostředí, nástrojů a režimu pracujícímu člověku. Cílem je, aby při dlouhodobě prováděné práci nedocházelo k poškozování zdraví pracujícího. Kurz se zabývá aplikací ergonomických poznatků v zubním lékařství. Je rozebrána optimální poloha lékaře a sestry při práci, správné polohování hlavy pacienta, organizace pracoviště, výběr vhodného instrumentária, osvětlení pracovního pole, vhodné rozložení různých výkonů během pracovní doby, preventivní a kompenzační cvičení. V praktické části jsou nacvičovány různé způsoby nasazování kofferdamu přímo v ústech pacienta (jiného účastníka kurzu) současně s nácvikem ergonomických zásad při práci u křesla.

Pro oba kurzy platí:

Počet účastníků: 20/kurz (upřednostněni budou studenti vyšších ročníků)
Cena: 750 Kč
Občerstvení: coffeebreak a oběd v ceně
Doprava: vlastní

Přihlášky s celým jménem, fakultou, ročníkem a požadovaným kurzem posílejte na leo.brno.ssscr@gmail.com. Bližší informace o placení, dopravě a podobně dostanete mailem po přihlášení na kurz.

s

Naši sponzoři