International Dental Student Congress 2015

Stejně jako poslední tři roky na jaře, i letos se SSS ČR zhostilo organizace International Dental Student Congress. Již čtvrtý ročník kongresu proběhl v Brně ve dnech 5. - 8. 3. 2015.
Kongresu se rozhodl udělit záštitu rektor Masarykovy univerzity, doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.; proděkan pro Zubní lékařství LF MU, prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.; děkan 1. Lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze, prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc; děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, prof. MUDr. Milan Kolář, Ph. D.; děkan Lékařské fakulty Karlovy univerzity v Plzni, prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.; hejtman Jihomoravského kraje, JUDr. Michal Hašek; starosta městské části Brno-střed, Martin Landa, a prezident České stomatologické komory, MUDr. Pavel Chrz.
Odborný program složený z workshopů a přednášek probíhal v prostorách teoretických ústavů LF MU v Univerzitním kampusu v Bohunicích. Letošní workshopy se věnovaly vrstvení kompozit (MDDr. Petr Kučera), otiskování A-silikony a polyéthery (MDDr. Iva Voborná, MDDr. Lenka Nemravová), sinus liftu (MUDr. Kateřina Babičová) a strojové endodoncii (MDDr. Tomáš Buchta, MDDr. Jan Mutňanský).
Přednášky daly posluchačům šanci prohloubit si znalosti o augmentačních technikách v implantologii (MUDr. Martin Tomeček), plastické chirurgii v parodontologii (MUDr. Jan Streblov), diagnóze v endodoncii (Dr. Bogdan Moldoveanu DMD, MDSc) a stěžejní roli okluzních vztahů pro fixní a snímatelnou protetiku (MUDr. Jiří Zvolánek).
To byla ovšem jen jedna část kongresového programu. Jeho neméně důležitá, společenská, část byla taktéž vyčerpávající. Pro letošní zahajovací ceremoniál padla volba na Moravskou galerii, konkrétně na Místodržitelský palác. Po oficiálním zahájení jsme dali účastníkům gala večera možnost prohlédnout si stálou expozici, v jejímž sále byl připraven klavírní koncert. A na závěr večera zahrálo smyčcové Husákovo Quarteto.
Poslední večer se všichni sešli na Exchange Fairu, kde účastníci z více než 10 zemí světa dostali prostor prezentovat své tradiční pokrmy a nápoje. Na českém stole nechyběly moravské koláče nebo, překvapivě mezi většinou zahraničních účastníků oblíbené, olomoucké tvarůžky.
V neděli, kdy mnozí zahraniční už byli na cestě zpátky domů, nebo poznávali historické jádro Brna, ožil Univerzitní kampus v rámci kongresových dnů naposled. Na panelovou diskuzi na téma Možnosti postgraduálního vzdělávání přijali pozvání MDDr. Iva Voborná, MDDr. Martin Kusý a MUDr. Jiří Zvolánek. Touto velice zajímavou a pro studenty přínosnou diskuzí jsme zaletošním ročníkem udělali tečku.
Děkujeme čtveřici organizátorů, která se starala o hladký průběh předkongresových příprav i kongresu samotného, jmenovitě Kateřině Křenkové, Veronice Píškové, Ivetě Shorné a Davidu Fullerovi. Rádi bychom také poděkovali ostatním organizátorům, vedení fakulty, sponzorům a přednášejícím, bez nichž by se tato konference nemohla uskutečnit.

Sára Jamali
LF MUNI, Brno

Odborný program

Přednášející

Společenský program

Partneři

Sponzoři

Partneři kongresu