Inspirováno funkcí

k

Ondřej Adam

Rozsáhlá protetická rekonstrukce není jen zvýšení skusu, ale kompletní obnova funkce. Tedy plánování, dentální fotografie, funkčně estetická vosková diagnostika z hlediska gnatologie, volba správného materiálu a způsobu zpracování a teprve poté vlastní rekonstrukce a následný recall. A nejenom u tohoto typu rekonstrukcí, ale vždy je funkce nadřazena estetice! Proč tedy upřednostňujeme a řešíme pouze estetiku?! Moje cesta dál za běžný pohled...

Partneři kongresu