Program IDSC 2015

Přednášky

Pozvání na letošní kongres přijal pan doktor Martin Tomeček, který odpřednáší téma „Augmentační techniky v implantologii".


Je pro nás velkým potěšením oznámit vám, že v rámci IDSC se můžete těšit také na přednášku pana doktora Jana Streblova, předního českého parodontologa, na téma „Léčba gingiválních recesů".

Na mezinárodním kongresu nesmí chybět zahraniční přednášející. Z Rumunska přijede do České republiky za podpory firmy Medin pan doktor Moldoveanu a odpořednáší téma „Diagnostika v endodoncii".

Na letošním kongresu konečně uslyšíme zakladatele SSS ČR MUDr. Jiřího Zvolánka. Jeho přednáška bude pojata jako průřez fixní i snímatelnou protetikou s mimořádným ohledem na funkci náhrad a určení mezičelistních vztahů. Řeč tedy příjde na práci s artikulátory, obličejovými oblouky, ale také na základy práce protetika - plánování, preparaci a otiskování. Pan doktror se z Plzně přijede do Brna podělit o tipy a triky, kterých se naučil na svých nesčetných cestách po USA a Německu, kde se učí od ikon světové stomatologie.

Workshopy

Ve spolupráci s firmou Dentamed, připravili workshop týkající se sinus liftu a zavádění implantátů do modelu horní čelisti pod vedením MUDr. Martina Voldřicha.

Na předchozím ročníku IDSC zazněla přednáška o otiskování ve fixní protetice. Letos si na workshopu budete moci vyzkoušet na vlastní pěst otiskování A silikony a polyethery za podpory firmy 3M ESPE pod vedením paní doktorky Voborné.

Připravujeme pro vás také workshop, v rámci kterého si budete moci vyzkoušet práci s různými adhesivními systémy, porovnávat je a najít ten, s kterým se vám nejlépe pracuje. Dále se v rámci workshopu s MDDr. Petrem Kučerou seznámíte s různými typy kompozitních materiálů, které použijete k estetické rekonstrukci extrahovaných zubů distálního úseku.

Dále také připravujeme workshop na strojovou endodoncii ve spolupráci se společností Dentsply pod vedením MDDr. Tomáše BuchtyMDDr. Jana Mutňanského.

 

Diskuze

Nedělní dopoledne bude jako již tradičně patřit diskuzi s trojicí lékařů. Tentokrát se budeme věnovat Možnostem postgraduálního vzdělávání. O své zkušenosti se s vámi podělí MDDr . Iva Voborná, MUDr. Jiří Zvolánek, MDDr. Martin Kusý.

 

Partneři kongresu