Přednášející IDSC 2015

Přednášky

MUDr. Martin Tomeček - Augmentační techniky v implantologii

MUDr. Jan Streblov - Léčba gingiválních recesů

Dr. Bogdan Moldoveanu, M.D. - Diagnostika v endodoncii

MUDr. Jiří Zvolánek - Fixní a snímatelná protetika - (nejen) o funkci a okluzi

Workshopy

Práce s různými adhezivními systémy a jejich testování & stratifikace v distálním úseku (MDDr. Petr Kučera)

Strojová endodoncie - (MDDr. Tomáš Buchta, MDDr. Jan Mutňanský)

Otiskování s A silikony a polyethery - (MDDr. Iva Voborná)

Sinus lift & implantace (MUDr. Martin Voldřich)

Diskuze

Možnosti postgraduálního vzdělávání (MDDr . Iva Voborná, MDDr. Martin Kusý, MUDr. JIří Zvolánek)

 

 

Partneři kongresu