Partneři

 

Brno - Odbor zdraví

Pracuje na projektech podpory zdraví a zdravého životního stylu obyvatel města Brna. Plní funkci zřizovatele u zdravotnických zařízení - příspěvkových organizací zřízených městem Brnem. Provádí zajišťování výkonu státní správy a samosprávy na úseku zdravotnictví.. Metodicky vede a provádí kontroly zajištění přestupkové agendy v oblasti zdravotnictví. Poskytuje dotace z rozpočtu města Brna na projekty doplňující zdravotnické služby.

Více ...

JABARA s.r.o.

založená v roce 2002, je stabilní a nezávislou českou reklamní agenturou, která účinně řeší reklamu a komunikaci napříč všemi marketingovými aktivitami (ATL/BTL), s důrazem na kreativitu, růst značky a efektivní komunikaci.

Více ...

Masarykova Univerzita

Masarykova univerzita je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a uznávanou středoevropskou univerzitou s demokratickými tradicemi, prosazovanými již od jejího založení v roce 1919. Již několik let je nejžádanější vysokou školou v České republice. V současnosti sestává z devíti fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami. Je také významným sociálním a kulturním aktérem v jihomoravském regionu.

Více ...

cCzechTourism

CzechTourism je státem financovaná instituce Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.Byla založena v roce 1993 s cílem propagovat Českou republiku jako atraktivní turistickou destinaci, zpočátku v zahraničí a od roku 2003 také na domácím trhu.

Partneři kongresu