Navrhované řešení polymerační kontrakce - pryskyřičný kompozitní sendvič

Autor: Dr. Daniel Černý

Od chvíle, kdy zubař začal používat pryskyřičná kompozita, čelí dvěma hlavním problémům. Přilnavost na zubní struktury a materiálové smrštění. A zatímco adheze na dentinje poměrně dobře definována, smrštění je třeba ještě vyřešit. Zatím jako nejlepší řešení bylo popsáno dílčí vstvení, které brání dramatickým následkům smštění v dutinách s vysokým C-faktorem. Jedna z dalších méně používaných metod v boji proti kontrakci pryskyřice je použití chemicky vytrzených kompozit jako jádro výplně. A protože fyzikální vlastnosti chemicky nebo duální kompozita zlepšila, považuje se tato technika za výhodnou možnost. Metoda je popsána na modelech a klinických případech.

Partneři kongresu