MUDr. Tomáš Čáslava, Ph. D.

promoval v r. 1994 na Masarykově Univerzitě v Brně v oboru stomatologie a v r. 1995 v oboru všeobecné lékařství. V r. 2004 získal specializaci pro ústní, čelistní a obličejovou chirurgii. V r. 2008 obhájil dizertační práci a získal titul Ph. D. V letech 2008 - 2011 zastával funkci primáře Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie ve Fakultní nemocnici Brno.
Je členem Společnosti pro maxillofaciální chirurgii, mezinárodní organizace pro implantologii ITI (International Team for Implantology) ve švýcarském Bernu, mezinárodní společnosti pro osteosyntézu AOCMF. Zúčastnil se řady vědeckých kongresů a vzdělávacích kurzů zaměřených na obličejovou a orální chirurgii a na dentální implantologii. Je absolventem "Master Course in GBR and Sinus Grafting Procedures" na univerzitě v Bernu.
Podílí se na vzdělávání lékařů v rámci oboru dentální implantologie, vč pořádání implantologických kurzů pod záštitou České stomatologické komory.

Partneři kongresu