MDDr. Vladimír Karvaš

Vzdelanie
2003 - 2007 Gymnázium Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom
2007 - 2012 Masarykova univerzita v Brne, Lekárska fakulta, odbor zubné lekárstvo

Zamestanie
2013 - MDDr. Vladimír Karvaš, zubná ambulancia

Odborné stáže
07/2010 Fakultná nemocnica u sv. Anny v Brne, Stomatologická klinika, oddelenie parodontológie
06/2011 Fakultná nemocnica Brno Bohunice, Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie
08/2011 MUDr. Kuvik Igor, stomatológ, Žiar nad Hronom
08/2O11 MUDr. Kopecká Dagmar, stomatológ, Brno
09/2011 Fakultná nemocnica Brno Bohunice, Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie
12/2011 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Stomatologická klinika, oddelenie stomatochirurgie
01/2012 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Stomatologická klinika, oddelenie stomatochirurgie
02-03/2012 MUDr. Kuvik Igor, stomatológ, Žiar nad Hronom

Vzdelávacie akcie
10/2010 Pražské dentálne dni, Praha
05/2011 Brnenské dentálne a implantologické dni, Brno
10/2011 Pražské dentálne dni, Praha
01/2012 Minimálne-invazívna endodoncia, Dr. Renata Leonard, Brno
02/2012 Kurz kofferdam a apexlokátor, Hradec Králové
05/2013 Implantology with the Axiom system, Francúzsko
09/2013 BB dent kaskády, Sielnica
11/2013 Management augmentačných postupov a materiálov v praxi,
Banská bystrica

Jazykové znalosti
Anglický jazyk: slovom i písmom - aktívne
Nemecký jazyk: slovom i písmom - základy

Partneři kongresu