Tomáš Buchta, MDDr.

Narozen 2.2.1985

Vzdělání:
2004-2009 Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, obor Zubní lékařství
-pětileté studium, zakončené státní rigorózní zkouškou, získán titul MDDr.

Praxe a další vzdělávání:
2009 - dosud Konzervační oddělení, Klinika zubního lékařství FN a LF UP Olomouc
- zástupce vedoucího lékaře konzervačního oddělení
11/2009 práce s operačním mikroskopem
2010 člen České společnosti CAD/CAM stomatologie
9/2010 student doktorského studijního programu Stomatologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, téma: Reendodoncie- možné využití solventů
2013 garant předmětu Endodontics, Operative Dentistry, studijní obor Dentistry

Partneři kongresu