International Dental Student Congress 2014

Ve dnech 27.-30. března 2014 proběhl v Brně již třetí ročník odborné konference s názvem International Dental Students Congress 2014, který i letos zorganizaovalo Sdružení studentů stomatologie ČR.
Kongres proběhl pod záštitou prezidenta ČSK MUDr. Pavla Chrze, rektora Masarykovy doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., proděkana pro Zubní lékařství MU prof. MUDr. Jiřího Vaňka, přednostky kliniky FNUSA prof. MUDr. Lydie Izakovičové Hollé, přednosty Stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové Ph.D., doc. Radovana Slezáka, proděkana pro studium Zubního lékařství UPOL doc. MUDr. Miloše Špidlena, Ph.D., primátora města Brna Bc. Romana Onderky, MBA, starosty MČ Brno-střed Mgr. Libora Šťástky.

Tato akce nabízí každoročně studentům zubního lékařství z ČR i zahraničí možnost rozšířit své vědomosti, nabýt nových praktických zkušeností a získat nové známosti, zkrátka lépe se připravit na své budoucí povolání. Většina programu probíhala v angličtině..
Svými přednáškami letos přispěli význační čeští lékaři, jmenovitě doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D. a MUDr. Jiří Nožička, ze zahraničí pak Dr. Ingmar Dobberstein, DMD (Německo).
Taktéž proběhly praktické workshopy na aktuální témata od plánování ošetření, stratifikace a endodoncie přes lepení ortodontických zámků, až po nácvik laterálního sinus liftu a implantace na porcinním modelu. Workshopy vedli MUDr. Pavel Ochonský, MDDr. Karolína Floryková,
MUDr. et MDDr. Jaroslav Valach, MDDr. Jan Mutňanský, MDDr. Tomáš Buchta a MDDr. Petr Kučera.
Své vlastní projekty mohli prezentovat i studenti v rámci každoročního Lecture Contest. Celkem čtyři soutěžící přednášeli o své vědecké činnosti jak pro studenty, tak pro odbornou porotu ve složení prof. MUDr. Lydie Izakovičková Hollá, Ph.D., doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D. a Dr. Ingmar Dobberstein, DMD. Vítězem soutěže porota určila Mateje Maguru, na druhém místě se umístila Kristýna Šedivá (oba ČR), třetí místo pak obsadila Sophia Vovchanska z Ukrajiny.
O závěr kongresu se postarali MDDr. Vladimír Karvaš (SK), MDDr. Petr Kučera a MUDr. Filip Šmucler, kteří diskutovali na téma Jakou máme šanci začít? Porovnali uplatnění mladého lékaře ve veřejném zdravotnictví, v soukromé praxi i v roli zaměstnavatele.
Bohatý večerní společenský program zavedl účastníky konresu na zajímavá místa, včetně prvorepublikové kavárny Savoy či vinného sklepa, kde mohli studenti po vyčerpávajícím odborném programu načerpat síly a uvolnit se.
Celý čtyřdenní kongres se nesl na přátelské vlně. Nešlo by to bez vstřícnosti lektorů, podpory sponzorů a neskutečné oddanosti organizátorů, kteří přichystali tuto událost pro své kolegy. Zvláštní dík patří Kateřině Miklišové, Kateřina Křenkové, Veronice Píškové a Petru Halamovi. Už nyní střádáme nápady a plány, jak udělat příští ročník ještě přitažlivější.

Odborný program

Přednášející

Lecture Contest

Společenský program

Partneři

Sponzoři

 

Partneři kongresu